Wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie in Nederland

Onderzoek homeopathie en gebruikelijke zorg voor premenstrueel syndroom (PMS)

Een individuele homeopathische behandeling voor vrouwen met premenstruele klachten werd als aanvullende therapie vergeleken met uitsluitend gebruikelijke zorg. In deze internationale pilot study (voorstudie) werden positieve resultaten gerapporteerd. In de groep vrouwen die homeopathische behandeling kreeg, was de verbetering van premenstruele symptomen significant beter dan in de groep die alleen gebruikelijke zorg kreeg. Echter, het bleek niet haalbaar om dit onderzoek op grotere schaal te herhalen. Het onderzoek werd gecoördineerd door het Louis Bolk Instituut in Bunnik. De resultaten zijn in maart 2018 gepubliceerd in the Journal of Alternative and Complementary Medicine (JACM).

Lees verder