Meta-analyses: stand van zaken

Meta-analyses: stand van zaken

Onder de “beste studies” verstaan mensen meestal samenvattende systematische reviews, welke de resultaten analyseren van alle randomised controlled trials (RCT’s) die beschikbaar zijn over een bepaald onderwerp, ook wel meta-analyses geheten.

Lees verder

De meest recente onderzoeksresultaten: Mathie et al. 2014

De meest recente veelomvattende systematische review laat zien, dat als men alleen de gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken van hoogste kwaliteit analyseert, homeopathische geneesmiddelen voorgeschreven volgens een geïndividualiseerde homeopathische behandeling 1,5 tot 2 maal gunstiger blijken te werken dan een placebo.

Lees verder

Discussie

De negatieve studie – bekendstaand als de “Lancet Study” of “Shang artikel” blijft de enige studie ooit waarvan de conclusie is dat homeopathie niet meer dan een placebo is.

Lees verder

Plausability bias

Bij het onderzoek naar de homeopathie schijnt de beoordeling van de data op grond van de onverenigbaarheid met bepaalde vooraf aanwezige theoretische opvattingen, een belangrijke rol te spelen.

Lees verder