Wetenschap, inleiding

In onze huidige tijd is het noodzakelijk dat elke therapie zijn bestaansrecht onderbouwt met wetenschappelijk onderzoek van goede kwaliteit. Met homeopathie is dat ook zo.

De homeopathie is door Hahnemann als systematische behandelmethode rond 1800 ontwikkeld volgens de wetenschappelijke criteria van zijn tijd. Toen werden voor het eerst observaties aan het ziekbed gebruikt om tot uitspraken te komen omtrent ziekte en behandeling (inductieve wetenschappelijke methode). Inmiddels zijn de bakens in de wetenschap verzet en worden vanuit experimenten gegevens verzameld en door middel van statistische bewerking conclusies getrokken (RCT’s en meta-analyses).

Evidence Based Medicine, EBM

Als we het nu over wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde hebben dan kunnen we niet om de begrippen RCT (Randomised Controlled Trial) en EBM (Evidence Based Medicine) heen.

Lees verder

Randomised Controlled Trial, RCT

Wat verstaan we onder een RCT? Een RCT, een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep, is een experiment gericht op het bepalen van werkzaamheid van een medische behandeling. Momenteel wordt de RCT als de “Gouden Standaard” beschouwd waar het gaat om bewijsvoering en daarom vormt de RCT een belangrijk onderdeel van EBM.

Lees verder

Systematische review Hamre e.a. over meta-analyses

Hieronder verstaan we een systematisch overzicht en analyse van onderzoeken over een bepaald onderwerp. Zo kan men de eerder gepubliceerde meta-analyses over homeopathie nader onderzoeken naar kwaliteit en uitvoering. Een meta-analyse is een verzamelonderzoek, waarbij de uitkomsten van verschillende opgenomen studies als geheel worden geanalyseerd.

Lees verder

RCT en homeopathie

In toenemende mate wordt echter getwijfeld, ook binnen de reguliere geneeskunde, aan het werkelijke nut van RCT’s en daarbij ook aan dat van de meta-analyses. Is het werkelijk “goud” wat er blinkt?

Lees verder