Rapporten van overheden en instanties over homeopathie

<https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/

Naast wetenschappelijke systematische meta-analyses over homeopathie zijn er een aantal overheidsrapporten verschenen, die een beoordeling geven van bewijs van homeopathie en een standpunt innemen betreffende de plaats van de homeopathie binnen de nationale gezondheidszorg. Deze rapporten hebben tot een heftig debat geleid tussen voor en tegenstanders en leiden ook nu nog tot onduidelijkheden en misverstanden. Hier worden drie van deze meest spraakmakende rapporten genoemd.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly