Prognostic factor research

Prognostic factor research

Eind jaren 90 begonnen een aantal homeopathische artsen in Nederland vanuit de eigen praktijk een aantal principiële vragen te stellen.  Homeopathie is gebouwd op praktijkervaring en vastgelegde casuïstiek van twee eeuwen. Maar hoe betrouwbaar is deze ervaring? Is het mogelijk met moderne, statistische methodiek de homeopathische praktijkervaring te verbeteren en veel preciezere prognoses te geven van kans op succes van een homeopathisch voorschrift? Belangrijke initiatiefnemer bij dit onderzoek  is Lex Rutten, homeopathisch arts en onderzoeker. http://www.dokterrutten.nl/wps/for-colleagues-english/

Stap 1  Pilot study, prognostic factor research, LR-ratio

Eerst werd uit eigen praktijken casuïstiek van bekende homeopathische geneesmiddelen, geregistreerd en in consensusbesprekingen vergeleken.

Lees verder

Stap 2  LR Ratio in de praktijk onderzocht

Van 2004 tot 2007 heeft het eerste prospectieve onderzoek plaatsgevonden in tien Nederlandse homeopathische praktijken met als doel de LR ratio te bepalen van een zestal in de homeopathische praktijk veel gebruikte symptomen.

Lees verder

Stap 3 Nieuw grootschalig onderzoek India

Willen we onze zoeksystemen optimaal krijgen dan zullen van vele symptomen de LR bepaald moeten worden. Dat is een grote klus. Veel en grootschalig praktijkonderzoek zal opgezet en consequent uitgevoerd moeten worden, het liefst internationaal door verschillende onderzoeksgroepen, zoals in India. Ook hier is Lex Rutten een belangrijke promotor en helpt bij het opzetten van deze projecten.

Lees verder

Stap 4 Recent onderzoek homeopathie tijdens de COVID19 pandemie, de COVID-19 app op basis van de LR-ratio.

Tijdens de COVID-19 pandemie werden internationaal ervaring met homeopathische behandeling vastgelegd en gepubliceerd.
Er is in het verleden ruim ervaring opgedaan met homeopathie tijdens verschillende epidemieën vaak met verrassend goed resultaat.
Voor informatie over de methode hoe tijdens een epidemie homeopathische behandeld kan worden, verwijs ik naar het stukje “epidemieën en homeopathie” en een pdf met een historisch overzicht over epidemieën en homeopathie.
Hier volgen twee recente publicaties betreffende COVID-19 en homeopathie vooral ingaand op verbetering van symptoomanalyse voor een goede homeopathische behandeling tijdens de huidige pandemie.

Lees verder