Meta-analyse

Een metaanalyse is een onderzoek waarbij de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken samen worden genomen om een preciezere uitspraak te doen over een bepaald fenomeen of theorie.

Zie website: meta-analyse, stand van zaken