Homeopathie in Europa, schets van belangrijke landen

Momenteel is de homeopathie in vele landen van Europa een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg. In de meeste landen wordt de homeopathie door de overheid echter niet gesteund en wordt het belang voor de gezondheidszorg niet gezien. Honderd miljoen EU burgers, zo’n 29% van de bevolking van de EU, gebruiken homeopathische geneesmiddelen voor hun dagelijkse gezondheidszorg. Er zijn in Europa 45.000 artsen met een homeopathische opleiding. Homeopathie wordt in 40 van de 42 landen in Europa toegepast. Hier volgt een schets van de situatie in een paar belangrijke landen.

 • Duitsland
  Duitsland is vanouds her de bakermat van de homeopathie en deze geneeswijze heeft een vaste plaats in Duitsland. Men kan zeggen dat het gebruik van homeopathische geneesmiddelen bijna een onderdeel vormt van de Duitse cultuur. In 2011 werd er voor 400 miljoen euro omgezet. Ongeveer 7000 artsen passen de homeopathie toe in hun praktijk. De homeopathisch artsen zijn georganiseerd in de Deutsche Zentralverein Homöopathischer Ärzte. Daarnaast passen vele geregistreerde Heilpraktiker de homeopathie in de praktijk toe. Onlangs in 2020 is er in de Deelstaat Beieren een afdeling homeopathie toegvoegd aan het min isterie voor volksgezondheid, naar voorbeeld van India en Zwitserland.
 • Groot Brittannië
  Door goede resultaten sinds de eerste invoering van homeopathie in het begin van de 19e eeuw in GB is de acceptatie en groei van de homeopathie gestaag toegenomen.
  Het Engels koningshuis liet zich vroeger al naar volle tevredenheid door homeopathische artsen behandelen. Momenteel is Prins Charles altijd nog een warm pleit bezorger van de homeopathie.
  De homeopathie maakt een onderdeel uit van het National Health System (NHS).
  Een paar cijfers: naar schatting 10% van de bewoners van de UK gebruikt homeopathie, ongeveer 6 miljoen mensen. In het NHS worden ongeveer 40 000 voorschriften per jaar gedaan door artsen die homeopathisch werken.
  Momenteel zijn er drie homeopathische ziekenhuizen. Er zijn 400 artsen die homeopathisch werken, gereguleerd door de Faculty of Homeopathy.
  Daarnaast werken 1500 professionele homeopathisch therapeuten met homeopathie; de kwaliteit van hun werk wordt bewaakt door registratie in de “Society of Homeopaths
  (bron HR institute ( www.hri-research.org )
  Hoewel de homeopathie in het Verenigd Koninkrijk altijd een sterke positie heeft gehad, wordt de positie momenteel bedreigd door felle aanvallen van sceptici. Zij eisen verwijdering van homeopathie uit het NHS en sluiting van alle homeopathische ziekenhuizen.
 • Frankrijk
  In Frankrijk is het gebruik van homeopathie zeer populair en het land heeft een eigen homeopathische traditie. Vooral de klinische homeopathie voorgeschreven in C-potenties beneden de CH30 en complex-homeopathie doen opgang. Binnen de huisartsenpraktijk is het geaccepteerd om homeopathische geneesmiddelen naast reguliere geneesmiddelen voor te schrijven. De grootste homeopathische geneesmiddelfabrikanten zitten in Frankrijk en beheersen de markt.
 • België
  In België wordt homeopathie voornamelijk door artsen in een huisartssetting uitgevoerd. Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw was er een sterke groei van het aantal artsen die zich verdiepten in de klassieke homeopathie. De invloed van Pierre Schmidt uit Geneve, die bij directe leerlingen van Kent onderwezen was en later de invloed van uit Zuid Amerika in de persoon van Masi Elisalde was groot.
  Men kan zeggen dat deze ontwikkeling in de jaren 80 van de vorige eeuw is overgesprongen naar Nederland. De artsenopleiding van de SHO werd in het begin deels ingevuld door homeopathisch ervaren collega’s uit Vlaanderen. Nog steeds bestaan er warme contacten met Belgische collega’s. zie VSU
 • Zwitserland
  Na een referendum onder de bevolking heeft homeopathie, net als een aantal andere complementaire therapieën, in 2016 officieel een vaste plaats in het systeem van de Zwitserse gezondheidszorg gekregen. Hiermee heeft de homeopathie dezelfde status als reguliere therapie. Dat is niet zomaar gegaan. Na in 2005 vanwege gebrek aan bewijs van effectiviteit, te zijn afgewezen, heeft op last van de Zwitserse overheid een diepgaand onderzoek plaatsgevonden naar complementaire geneeskunde. Dit rapport verscheen eind 2011 en bevat de meest uitvoerige evaluatie van homeopathische geneeskunde die ooit door een regering tot stand gekomen is [1] (Zwitsers rapport). Hierin werd bevestigd dat de homeopathische geneeskunde goed wetenschappelijk onderzocht is op zijn werkzaamheid, en in de praktijk efficiënt en voordelig is. De conclusie was dat de homeopathische behandelingen in het Zwitserse plan voor volksverzekering opgenomen kunnen worden.
  Ongeveer de helft van de Zwitsers heeft ooit een complementaire behandeling ondergaan en was daar tevreden over. De helft van de Zwitserse artsen beschouwt deze behandelingen als efficiënt. De complementaire behandelingen worden voor een groot deel door artsen uitgevoerd. Als Zwitsers mogen kiezen tussen een regulier ziekenhuis en een ziekenhuis waar ook complementaire therapie wordt aangeboden, geeft het grootste deel van hen voorkeur aan deze laatste mogelijkheid.
 • Andere Europese landen
  In de Scandinavische landen heeft de homeopathie nauwelijks voet aan de grond gekregen. De overheden passen een zeer restrictief beleid toe. De laatste jaren neemt het aantal homeopathisch therapeuten wel toe. In landen als Spanje en Italië wordt homeopathie veel toegepast, te vergelijken met de situatie in Frankrijk.
  In Italië bedraagt de omzet aan homeopathische geneesmiddelen 300 miljoen euro en daarmee is deze markt de derde van Europa, na Duitsland en Frankrijk. Eén op de 6 Italianen gebruikt homeopathische geneesmiddelen voor zelfzorg (cijfers van firma DoxaPharma).

[1] Homeopathy in Healthcare: Effectiveness, Appropriateness, Safety, Costs by Gudrun Bornhöft and Peter F. Matthiessen (Editors). 2011. ISBN 978-3-642-20637-5. | FullText

Share This