Registratie

Registratie van homeopathische geneesmiddelen. Sinds 2002 wordt er een onderscheid gemaakt tussen geregistreerde en niet-geregistreerde homeopathische geneesmiddelen. Wat betreft bereiding en werkzaamheid is er geen onderscheid. Aan registratie van een geneesmiddel zijn voor de fabrikant hoge kosten verbonden en alleen zinvol als die kosten in een bepaalde tijd ook weer terugverdiend kunnen worden. Daar het assortiment geneesmiddelen binnen de homeopathie zeer uitgebreid is en van dit assortiment een groot aantal beperkt wordt voorgeschreven, hebben veel fabrikanten er voor gekozen deze niet voor registratie aan te melden. Dit betekent in de praktijk dat ze slechts als magistrale bereiding op recept mogen worden afgeleverd door een apotheek en ze vaak niet voor vergoeding door de ziektekosten verzekeraar in aanmerking komen.

Zie website: wetgeving 

en het gratis boekje (download)  Homeopathica over bereiding van homeopathische geneesmiddelen