Homeopathie en COVID-19

Wat kan homeopathie betekenen bij het behandelen van een COVID-19 infectie?

Sinds het uitbreken van de pandemie met COVID-19 worden er mondiaal veel patiënten homeopathisch behandeld. De tendens lijkt gunstig, er zijn mooie berichten over succesvolle individuele behandelingen. Maar er is nog geen onderzoek gepubliceerd waarin het effect van homeopathische geneesmiddelen bij COVID-19 wordt getoetst. Dus harde feiten zijn momenteel nog niet helder en kunnen wij hier niet noemen. Berichtgeving over behandeleffecten van homeopathische geneesmiddelen moet voldoen aan strikte regulier medische criteria.

In verschillende internationale, eind 2020 nog lopende onderzoeksprojecten, wordt de individuele homeopathische behandeling bij COVIC-19 patiënten geëvalueerd. Dit gebeurt door nauwkeurige beschrijvingen van ziektegevallen (casusrapportages) volgens wetenschappelijke standaarden. Ook worden symptomen en kenmerken van groepen patiënten die met bepaalde homeopathische geneesmiddelen succesvol werden behandeld, systematisch geanalyseerd. Daaruit kunnen adviezen volgen over welke homeopathische geneesmiddelen passen bij een specifiek klachtenpatroon. Deze informatie is van belang voor artsen die homeopathische geneesmiddelen willen inzetten bij COVID-19 patiënten, als aanvulling op de reguliere therapie.

Wat kan homeopathie betekenen bij het voorkomen van een ernstig beloop van een COVID-19 infectie?

Zoals nu in de praktijk blijkt lopen vooral die mensen een groter risico bij een COVID-19 infectie op complicaties en ernstige gezondheidsproblemen als zij al lijden aan andere chronische ziekten, zoals diabetes, adipositas, hoge bloeddruk en chronische luchtweginfecties.  Op dit vlak kan de homeopathie en aandacht voor leefstijl een positieve bijdrage leveren. Homeopathie is bij uitstek geschikt chronische gezondheidsproblemen te behandelen en de basis gezondheid van mensen te verbeteren. Zo zou homeopathie dus indirect complicaties bij COVID-19 kunnen verminderen.

Onderzoek in verschillende landen heeft de voordelen van homeopathische behandeling voor chronische patiënten aangetoond. Twee goede voorbeelden zijn de observationele studies die zijn uitgevoerd in Italië en het Verenigd Koninkrijk. Beide concluderen dat de homeopathische interventie een verbetering te zien gaf bij een breed scala aan chronische ziekten.

Observationele studie  van 7 jaar in Lucca, Italië

Observationele studie van 6 jaar UK

Zie ook op deze website: Observationele studies

 

Share This