Diagnose

Homeopathische diagnose. Diagnose (dia-gnose Oud Grieks) betekent letterlijk “dia=heen gnose= weten, kennen” en dat is wat een homeopathisch behandelaar vanuit de anamnese probeert,  “in de diepte leren kennen”. De klachten, de persoon en de voorgeschiedenis spelen daarbij een rol. Het doel is naast een ziekte-diagnose vooral een geneesmiddeldiagnose te stellen. Welk homeopathisch geneesmiddel bij deze patiënt het meest is aangewezen. Deze geneesmiddel diagnose staat centraal bij de verdere behandeling.

Zie website: diagnostiek