Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld, rekening houdend met de reguliere diagnose, inschatting van reactie- en herstelvermogen van de patiënt. Bij deze inschatting speelt de mate van vitaliteit van de persoon een belangrijke rol.
De inschatting van de mogelijkheden en de duur van het herstelproces worden met de patiënt besproken. Eventueel wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts indien bepaalde diagnostiek niet is uitgevoerd of niet is afgerond.
Indien de patiënt en behandelaar besluiten de homeopathische behandeling aan te gaan, wordt het homeopathisch geneesmiddel en de potentie bepaald.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Share This