Organisaties binnen Europa

  • European Committee for Homeopathy (ECH) vertegenwoordigt artsen gespecialiseerd in homeopathie in 25 Europese landen. Als een representatieve organisatie stimuleert de ECH de wetenschappelijke ontwikkeling van de homeopathie door artsen en de harmonisatie van professionele standaarden van opleiding en homeopathische praktijk in Europa. Met als doel een hoge kwaliteit van homeopathische zorg voor EU burgers binnen een medische context en integratie van de homeopathie binnen de officiële gezondheidszorg. ( http://homeopathyeurope.org/ )
  • EUROCAM
    EUROCAM is een netwerk van Europese CAM- patiëntenorganisaties, CAM-artsen en therapeuten met CAM-opleiding en dierenartsen die CAM toepassen. Het doel van EUROCAM is de bijdrage van CAM aan een gezonder Europa te bevorderen en CAM toepassing in Europa mogelijk te maken.
    EUROCAM wil preventieve gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie bevorderen en de toegankelijkheid, betaalbaarheid en verkrijgbaarheid van CAM in het algemeen, op een Europees vlak promoten. Er is een samenwerking met het Europees parlement. (link https://cam-europe.eu/ )
Share This