Beoordeling van het effect van de therapie, wet van Hering

De Amerikaanse arts, Constantin Hering was rond 1850 van grote betekenis voor de ontwikkeling van de homeopathie in Amerika. Hij beschreef de manier waarop een diepe genezing zich ontwikkelt. Deze staat bekend als de “wet van Hering” en het bijzondere is dat deze wet op meerdere vormen van genezing van toepassing is. In de Chinese geneeskunde en diepgaande psychotherapie treft men dezelfde soort beschrijvingen van het genezingsproces aan.

  • Indien er sprake is van genezing dan veranderen de klachten zodanig dat zij verschuiven van binnen naar buiten. De meest belangrijke vitale organen verbeteren het eerst, zoals hart, lever en zenuwgestel, minder vitale organen zoals gewrichten en huid verbeteren later. De klachten kunnen hier zelfs toenemen. Psychische verbetering is een teken van diep herstel. Verplaatsen klachten zich van buiten naar binnen, dan is dit een ongunstig teken en dient men de therapie aan te passen.
  • De klachten verdwijnen in volgorde van ontstaan, dus de meest recent gekomen klachten verbeteren het eerst, later verbeteren de oudere klachten.
  • Het kan zijn dat tijdens het genezingsproces oude klachten van jaren her, tijdelijk terugkomen. Bij verdere verbetering genezen deze klachten definitief. Het terugkeren van oude klachten is een gunstig teken en wijst op diep herstel.
  • Pijnen en huiduitslag verbeteren van boven naar beneden, van centraal naar de uiteinden van het lichaam. Is de richting omgekeerd dan is dit ongunstig.

De wet van Hering vormt een belangrijk criterium bij de beoordeling van het beloop van ziekte en herstel.

Bijvoorbeeld: bij atopische constituties ontstaan vaak eerst huidklachten en na verdwijnen hiervan, al dan niet door behandeling, volgen astmatische problemen. Bij goede behandeling van de astma kunnen tijdelijk de huidklachten terugkeren.

Het natuurlijk voortschrijden van een ziekte volgt deze zelfde route, maar dan in tegengestelde richting.

 

 

Share This