Tijdschrift Nature publiceert baanbrekend onderzoek naar de werking van homeopathie

Recent onderzoek, gepubliceerd in het gerenommeerde Britse wetenschappelijke tijdschrift Nature, verklaart hoe een sterk verdunde homeopathische bereiding van arseentrioxide (As2O3) het immuunsysteem activeert in cellen van muizen.

Met gebruikmaking van diverse geavanceerde technieken toonden de onderzoekers de aanwezigheid aan van kristallijne nanodeeltjes in de homeopathische bereiding, en verhelderden het werkingsmechanisme waarmee deze nanodeeltjes als triggers het aangeboren immuunsysteem activeren.

De gangbare mening binnen het huidig wetenschappelijk denken over homeopathische potenties stelt dat, uitgaande van het getal van Avogadro, een sterk verdunde homeopathische bereiding van een C30-preparaat, zoals hier onderzocht, geen moleculen van de uitgangsstof meer kan bevatten. Dit is een van de grote punten van kritiek ten aanzien van de werkzaamheid van homeopathische geneesmiddelen.

Bij dit onderzoek echter werden nanodeeltjes van arseentrioxide vastgesteld in het onderzoekspreparaat en bleken deze deeltjes het immuunsysteem te kunnen activeren. Dit is de eerste keer dat dit is waargenomen en deze vondst kan een verandering teweegbrengen in het denken over de werking van homeopathische geneesmiddelen. Uiteraard zal met meer onderzoek bezien moeten worden of deze resultaten reproduceerbaar zijn.

Ton Nicolai

Het vertaalde abstract volgt hieronder:
Macrofagen zijn betrokken bij immuunreacties van het aangeboren immuunsysteem en M1-gepolariseerde macrofagen vertonen pro-inflammatoire functies.
Nanodeeltjes van natuurlijke of synthetische verbindingen zijn potentiële triggers van het aangeboren immuunsysteem. As2O3 is het belangrijkste bestanddeel van het homeopathische geneesmiddel Arsenicum album C30. Er wordt beweerd dat dit geneesmiddel immuunversterkende eigenschappen heeft, maar dit is niet experimenteel aangetoond.
In dit onderzoek geven we een verklaring voor het werkingsmechanisme hoe Arsenicum album C30 in een cellijn van muizen macrofagen het immuunsysteem activeert. Transmissie Elektronen Microscopie (TEM) en Röntgendiffractie (XRD) gebruikt voor de structurele analyse van het geneesmiddel onthult de aanwezigheid van kristallijne As2O3 nanodeeltjes met een kubische structuur. Op dezelfde manier werden tekenen van M1-macrofaag polarisatie waargenomen door Surface Enhanced Raman Scattering (SERS) in RAW 264.7 cellen met gelijktijdige overexpressie van M1 celoppervlak marker, CD80 en transcriptiefactor, NF-κB, respectievelijk. We zagen ook een significante toename van pro-inflammatoire cytokinen zoals iNOS, TNF-α, IL-6 en COX-2 expressie met onveranderde ROS en apoptose in de met medicijnen behandelde cellen. Een verhoogde expressie van de Toll-like receptoren 3 en 7 werd waargenomen op zowel transcriptioneel als translationeel niveau na de behandeling met het medicijn. Kortom, onze bevindingen wezen voor het eerst op de aanwezigheid van kristallijne As2O3 kubusvormige nanostructuur in Ars. alb 30C die een verandering in de aangeboren immuniteit geeft door een polarisatie van macrofagen te activeren.

Link naar origineel artikel in Nature
Arseenalbum 30C vertoont een kristallijne nanostructuur van arseentrioxide en moduleert aangeboren immuunmarkers in macrofaagcellen van muizen.   Suvasmita Rath e.a

 

Share This