Mondiale homeopathische organisaties

  • Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI)
    De Liga is de homeopathische internationale medische organisatie opgericht in 1925 te Rotterdam. De LHMI vertegenwoordigt homeopathische artsen uit meer dan 70 landen.
    Het doel van de associatie is het ontwikkelen en behouden van de homeopathie.
    Er wordt jaarlijks een mondiaal congres gehouden met als doel de wetenschappelijke ontwikkeling en uitwisseling te bevorderen. LMHI
  • De International Association for Veterinary Homeopathy (IAVH)
    De organisatie voor homeopathische dierenartsen wereldwijd, met als doel inzicht te vergroten in de toepassing van homeopathische geneesmiddelen. In het bijzonder zet deze organisatie zich in voor de gezondheid van dieren binnen een breder medisch perspectief en in harmonie met de doelen van ecologische landbouw. De belangrijkste activiteiten zijn het bevorderen van klinisch onderzoek, publicaties en het uitwisselen van ervaringen. (www.iavh.org)
Share This