Diergeneeskunde

Diergeneeskunde en homeopathie. Dieren reageren vaak prima op een homeopathische behandeling. Op grond van dezelfde geneesmiddelkennis en dezelfde homeopathische principes kan homeopathische therapie zowel bij de mens als het dier worden toegepast. De homeopathisch dierenarts is wel veel meer aangewezen op goede observaties van gedrag en klinisch waarneembare symptomen bij het dier, alsook het verhaal van de eigenaar van het desbetreffend dier. Dat dieren en kleine kinderen vaak heel goed op homeopathische behandeling reageren is een extra argument voor de werkzaamheid van homeopathie en tegen de uitspraak dat werking van de homeopathie slechts op suggestie (placebo-werking) berust.

zie website:   diergeneeskunde

Synoniemen:
dieren dierenarts dierentherapeut placebo