Opleidingen; onderwijsinstituten voor de verschillende zorgverleners

  •  De Homeopathie Stichting is een onafhankelijk instituut voor artsen en te zien als opvolger van het lesinstituut SHO. De homeopathie Stichting verzorgt een 3-jarige postacademische cursus homeopathie (PACH) voor artsen. Daarnaast organiseert deze stichting nascholingen voor homeopathische artsen.

Opleidingen voor artsen in Vlaanderen:

  • VSU (Vlaamse Studiekring Unitaire Homeopathie)  Opleidingen en nascholingen. De opleiding is in 2020 samengegaan met de Nederlandse opleiding PACH
  • Homeopathisch Centrum Hechtel Een medisch centrum met huisartspraktijk en internationale opleiding binnen de kliniek. Tevens nascholingen. Opgericht door Alfons Geukens.
Share This