Opleidingen; onderwijsinstituten voor de verschillende zorgverleners

  •  De Homeopathie Stichting is een onafhankelijk instituut voor artsen en te zien als opvolger van het lesinstituut SHO. De homeopathie Stichting verzorgt een 3-jarige postacademische cursus homeopathie (PACH) voor artsen. Daarnaast organiseert deze stichting nascholingen voor homeopathische artsen.

Opleidingen voor artsen in Vlaanderen:

  • VSU (Vlaamse Studiekring Unitaire Homeopathie)  Opleidingen en nascholingen. De opleiding is in 2020 samengegaan met de Nederlandse opleiding PACH
  • Homeopathisch Centrum Hechtel Een medisch centrum met huisartspraktijk en internationale opleiding binnen de kliniek. Tevens nascholingen. Opgericht door Alfons Geukens, die in 2002 is overleden.
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Share This