Psychische ziekten

Psychische aandoeningen blijken in de praktijk goed te reageren op homeopathische behandeling. Met name is de combinatie van psychotherapie en homeopathie een goede behandelstrategie. Het passend homeopathisch geneesmiddel geeft de patiënt de mogelijkheid met zijn psychische problemen aan de gang te gaan. Tijdens parallel lopende psychotherapie sessies kan de patiënt zijn onverwerkte problemen verwerken. Deze aanpak werkt beter dan beide behandelvormen apart of na elkaar. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat ernstige psychiatrische ziekten door een ervaren psychiater moet worden behandeld en opname op een psychiatrische afdeling voor veiligheid van patiënt en omgeving soms noodzakelijk is. Psychiatrische afdelingen waar aanvullende homeopathische behandeling mogelijk is, ontbreken in ons land. In Nederland wordt wel onderzoek gedaan naar Integrale Geneeskundige aanpak psychiatrische aandoeningen (GGZ Lentis Groningen) oa. door Hoenders c.s.

Synoniemen:
psychiatrische ziekten, psychiatrie, psychiatrische aandoeningen