Samen voor Homeopathie is een platform van alle organisaties die de homeopathie een warm hart toedragen. Doel van dit platform is om als één coherent veld de krachten voor homeopathie te bundelen. Op 9 april 2016 vond de eerste bijeenkomst hiervan plaats.

De stichting VHAN en Samen voor Homeopathie
In november 2015 is het platform Samen voor Homeopathie (SVH) gestart vanuit de Stichting VHAN, een goede-doelenstichting met ANBI status. De Stichting VHAN heeft als doel de homeopathie in de Nederlandse gezondheidszorg te integreren, onder andere door wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en financieel te ondersteunen.

Voor wie
Alle stakeholders die zich met homeopathie bezighouden, zijn welkom bij de bijeenkomsten van Samen voor Homeopathie, zoals alle verenigingen van artsen, dierenartsen, therapeuten, diertherapeuten, verloskundigen, opleiders, patiënten en de redacties van homeopathische tijdschriften, farmaceuten, apothekers et cetera.

Leiding
Onder deskundige leiding van een externe communicatiewetenschapper, Sergej van Middendorp, is het platform inmiddels vier maal bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomsten zijn heldere afspraken gemaakt nadat duidelijk was geworden wie wat kan bieden en wie wat nodig heeft. Zo kan ieders deskundigheid optimaal ingezet ter versterking van het gehele homeopathische veld.

Doelen

  1. Public Relations richting politiek, verzekeraars, beleidsmakers, behandelaren en het grote publiek. Om de homeopathie ingebed te krijgen binnen de gezondheidszorg is het belangrijk dat er met één stem wordt gesproken en te zorgen voor betrouwbare, heldere informatievoorziening over homeopathie: wat is homeopathische geneeskunde, welke deskundigheid hebben de verschillende behandelaren en wat zijn de mogelijkheden van homeopathie.
  2. Onderwijs. Samenwerking tussen de verschillende opleidingen is belangrijk om tot uniforme eisen te komen qua inhoud en visie.
  3. Kwaliteit behandelaren. Aan welke eisen moeten de behandelaren voldoen om zelfstandig homeopathie te kunnen uitoefenen, zowel qua algemeen medische kennis als qua homeopathische kennis en ervaring.
  4. Wetenschappelijke onderbouwing. Om homeopathie geaccepteerd te krijgen is een gedegen wetenschappelijk onderbouwing essentieel.
  5. Farmacie. Behoud van hoogwaardige, gestandaardiseerde middelen in Nederland en Europa is essentieel.

Toekomstvisie
Onze toekomstvisie is dat de mogelijkheden van homeopathische geneeskunde bekend zijn bij alle werkers binnen de gezondheidszorg en bij het grote publiek, en dat homeopathische behandeling beschikbaar is voor alle mensen en dieren zonder enige financiële belemmering. Daarvoor is een gemeenschappelijke inspanning nodig en daar wil Samen voor Homeopathie zich voor inzetten.

Donaties
U kunt doneren op het bankrekeningnummer van de Stichting VHAN: NL69 TRIO 0197 8700 66, t.a.v. Stichting VHAN, onder vermelding van ‘donatie’.

Contact
info@vhan.nl  T: 0611392990

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Share This