Christien Klein, arts homeopathie en onderzoeker

Op 5 mei 2017 bracht het Homeopathic Research Institute (HRI) nieuws over wetenschappelijk wangedrag, gepleegd door een Australische overheidscommissie, de NHMRC, bij het uitbrengen van ‘Het Australische rapport’ over homeopathie. Dit rapport heeft wereldwijd aandacht gekregen door de conclusie dat homeopathie bij geen enkele medische aandoening werkzaam zou zijn.

Nederlandse vertaling van de belangrijkste feiten over ‘Het Australische rapport’ 

Een gedetailleerd onderzoek naar het gedrag van de NHMRC door Gerry Dendrinos van de Australian Homeopathic Association (AHA) en een diepgaande wetenschappelijke analyse van het rapport van het Homeopathy Research Institute (HRI), brachten samen aan het licht dat er bij het samenstellen van het rapport procedurefouten zijn gemaakt en er sprake was van wetenschappelijk wangedrag.

  • De NHMRC voerde twee keer een review (beoordeling van wetenschappelijk onderzoek) uit. Ze verworpen het eerste rapport, ondanks dat het was geproduceerd door een respectabele wetenschapper, dezelfde persoon die de NHMRC richtlijnen voor het uitvoeren van reviews had geschreven.
  • Het bestaan van het eerste rapport werd nooit publiekelijk bekend gemaakt – het werd pas ontdekt nadat de AHA een verzoek had ingediend, zich beroepend op de wettelijk geregelde openbaarheid van informatie (Freedom of Information [FOI]).
  • De NHMRC beweerde dat hun resultaten in 2015 waren gebaseerd op ‘een rigoureuze evaluatie van 1800 onderzoeken’. In feite waren de resultaten gebaseerd op slechts 176 studies.
  • De NHMRC gebruikte een methode die nooit eerder door hen was gebruikt in enige andere review en ook daarna niet meer werd gebruikt. De NHMRC bepaalde dat alleen onderzoeken met tenminste 150 deelnemers en een ongebruikelijk hoog kwaliteitsniveau het predicaat ’betrouwbaar’ konden krijgen. Dat, ondanks het feit dat het bij de NHMRC zelf gebruikelijk is om onderzoeken uit te voeren met minder dan 150 deelnemers
  • Hanteren van deze niet eerder gebruikte, arbitraire regels had tot gevolg dat de resultaten van 171 studies compleet werden genegeerd, omdat ze als onbetrouwbaar waren gekwalificeerd, zodat er slechts 5 studies overbleven die de NHMRC betrouwbaar achtte. Doordat zij al deze 5 onderzoeken als ‘negatief’ hadden bestempeld, kan worden begrepen hoe de HMRC kon beweren dat er geen ‘betrouwbaar bewijs’ was.
  • Professor Peter Brooks, voorzitter van de NHMRC commissie die de review uitvoerde, vergat te verklaren dat hij lid was van de anti-homeopathie-lobby ‘Friends of Science in Medicine’.
  • De NHMRC deed zijn eigen richtlijnen geweld aan door geen enkele expert in homeopathie op te nemen in de commissie.

In augustus 2016 werd de door de HRI verrichte wetenschappelijke analyse gebruikt als onderdeel van een klacht bij de Commonwealth Ombudsman, ingediend door de Complementary Medicines Australia, Australian Homoeopathic Association and Australian Traditional Medicine Society. Dat is te lezen via deze link:

Executive-Summary-to-Ombudsman-Complaint-re-NHMRC-Homeopathy-Review

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Share This