De website homeopathie.nl

De website homeopathie.nl is een initiatief van de Stichting VHAN (www.vhan.nl)
Het doel van de website is het publiek in de brede zin van het woord, te informeren over de homeopathische geneeskunst.

Voor wie?
Onder publiek rekenen we de patiënt, maar ook een ieder die meer over homeopathie en de behandelmogelijkheden wil weten. Daarnaast richten wij ons op alle behandelaren in de gezondheidszorg, zoals artsen, psychologen, nurse practitioners, medisch studenten etc. en beleidsmakers, zoals politici en verzekeraars. Journalisten en andere opiniemakers behoren ook tot de doelgroep.

Inhoud:
Er wordt een beeld gegeven van achtergronden, geschiedenis en toepassing van de homeopathie in de praktijk. Zo kan een ieder zich een beeld vormen van hoe een homeopathisch behandelaar te werk gaat en het verloop van een behandeling.

Tevens wordt de huidige stand van zaken gepresenteerd wat betreft wetenschappelijk onderzoek. Een onafhankelijk overzicht wordt gegeven van het homeopathische veld wat betreft organisaties binnen Nederland en ook internationaal.

Waarom?
Homeopathie is als geneesmethode nog altijd controversieel en acceptatie zal dan pas plaats kunnen vinden als de juiste informatie over de toepassing en het wetenschappelijk onderzoek van de homeopathie bereikbaar en bekend is. Momenteel zien we dat informatiekanalen zoals bijvoorbeeld Wikipedia op het internet vooral door “sceptici” worden gevoed met disinformatie. Goede informatie over stand van wetenschappelijk onderzoek is moeilijk toegankelijk. Vele informatie is emotioneel gekleurd.

Het doel van de website homeopathie.nl is dus vooral juiste, actuele informatie te geven op het vlak van de homeopathische geneeskunde vanuit een onafhankelijk kader.

De website en de stichting VHAN zijn van de industrie onafhankelijke organisaties en hebben geen commerciële belangen. De Stichting VHAN heeft een ANBI-status.

Donaties zijn welkom (link http://www.vhan.nl/steun-ons  )

Positie homeopathie
De homeopathie is een van de complementaire geneeswijzen, meer dan 200 jaar oud, met miljoenen gebruikers en een paar honderdduizend behandelaars over de hele wereld en met een wetenschappelijk karakter.

Complementair wil zeggen “aanvullend” op de reguliere geneeskunde en niet “alternatief” wat zou inhouden dat we de reguliere geneeskunde zouden willen vervangen.

De reguliere geneeskunde is momenteel dominant in vele landen en beheerst vooral met farmacotherapie het hele terrein van de gezondheidszorg. Deze geneeskunde is sterk op terreinen van acute geneeskunde en chirurgisch ingrijpen, maar heeft op andere terreinen van de gezondheidszorg zoals preventie, stimulering van zelfherstel en vooral het steeds grotere terrein van de chronische ziekte heeft ze geen afdoende oplossingen te bieden.

Naar onze mening dient in de begin fase van de ziekte waarin vooral functionele klachten domineren, zelfherstel en lifestyle veranderingen gestimuleerd te worden. Zo vullen reguliere geneeskunde en complementaire behandelwijzen elkaar aan onder het motto ‘The best of both worlds”.

Dit is het terrein van de eerste-lijns gezondheidszorg, de huisarts, waar de homeopathie een aanvullende plaats zou kunnen innemen. In een latere fase van ziek-zijn waarin orgaanpathologie overheerst, kunnen suppletie, chirurgie en farmacotherapie toegepast worden. Dit is het terrein van de reguliere geneeskunde.

Integrale geneeskunde
Wij noemen dit integrale geneeskunde[1], waarbij het gaat om evidence-based methoden die het zelfherstellend vermogen van het organisme  activeren, ook de homeopathie hoort hiertoe.

De term “integrale geneeskunde”, wordt in de Engelstalige wereld aangeduid met de term ”integrative medicine”. Het Consortium Academic Health Centers for IntegrativeMedicine, een samenwerkingsverband van momenteel 57 universiteiten in de Verenigde Staten hanteert hierbij de volgende definitie: „the practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing”: http://www.imconsortium.org/about/home.html

Share This