Werkingsprincipe homeopathie

Werkingsprincipe van de homeopathische geneesmiddelen. Bij de acceptatie van de homeopathie speelt het plausibel werkingsprincipe een rol. Daar homeopathische geneesmiddelen boven de potentie 12K en D24 verdunningen volgens het getal van Avogadro geen molecuul meer kunnen bevatten van de oorspronkelijke uitgangsstof, moet er een andere verklaring dan een chemische zijn voor de werking van homeopathie. Meestal wordt verwezen naar een placebo-werking, maar vast staat dat homeopathische geneesmiddelen een werking hebben die verder gaat dan het placebo-effect berustend op suggestie.De verklaring moet gevonden worden op energetisch vlak. Er vindt tijdens de bereiding van een homeopathisch geneesmiddel een overdracht plaats van informatie vanuit het geneesmiddel naar de oplossing d.m.v. schudden of verwrijven. Er ontstaat zo een “potentie”:  dwz. het vermogen het zelf-herstel te prikkelen en een tegengestelde werking (tegengesteld aan de ziekteverschijnselen) op te roepen en in gang te zetten. Eigenschappen van het water om informatie op te kunnen slaan lijken daarbij een cruciale rol te spelen. Hoe de informatie door het schudden van de oplossing in het water wordt vastgelegd is niet duidelijk. De echte verklaring is tot op heden niet gevonden en is onderwerp van intensief wetenschappelijk onderzoek.

Zie website: onderzoek naar werking en fysische onderzoek