Welbevinden

Welbevinden en gezondheid. Als gezondheid het vermogen is om zich aan te passen aan veranderende levensomstandigheden en de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven aan te kunnen, dan gaat dit gepaard met gevoel van welbevinden. Als goede reactie op een homeopathisch geneesmiddel en als teken van herstel van gezondheid ontstaat een gevoel van welbevinden. Voor de patiënt is het vaak moeilijk dit goed onder woorden te brengen en gebruikt uitdrukkingen als “vrij”, “voel me beter”, “meer energie”, “ik heb kracht bepaalde beslissingen te nemen, waar ik voorheen tegen aan hikte”.

Zie website: reacties