Vaccinaties

Vaccinaties en homeopathie. Vaccinaties hebben niet alleen een beschermende werking maar kunnen ook een verstorende inwerking hebben op ons herstelvermogen en ons afweersysteem. Vooral bij vaccinaties op jonge leeftijd. Het immuunsysteem is dan niet altijd voldoende uitgerijpt, vooral als er meerdere vaccinaties tegelijk worden gegeven. Wanneer we veranderingen in weerstand, een gestagneerde ontwikkeling en soms gedragsproblemen zien bij kinderen, kan dat een gevolg zijn van een vaccinatie. Tinus Smits noemde deze problematiek PVS, of postvaccinaal-syndroom. Het is overigens niet zo dat alle kinderen op hun vaccinaties met deze problemen reageren. Een gedeelte duidelijk wel. Als ouders veranderingen of klachten bij hun kind zien in aansluiting op een vaccinatie wordt daar vaak regulier ontkennend op gereageerd. Echter een homeopathisch behandelaar herkent de situatie en kan de klachten mogelijk verhelpen met een passend homeopathisch geneesmiddel. Ouders zien dan vaak hun kind opknappen. Het is belangrijk voorzichtig te zijn met vaccineren als kinderen op het moment van vaccineren klachten hebben, zoals verkoudheid of koorts. Stel dan liever de vaccinatie uit tot ze weer zijn opgeknapt. Het is tevens mogelijk kinderen rond de vaccinaties homeopathisch te begeleiden.