S.G.C.I.G

S.G.C.I.G. (Stichting Geschilleninstantie Complementaire en Integrale Geneeskunde) is een geschilleninstantie waartoe de patiënt zich kan wenden bij klachten over een integraalwerkend arts, lid van de AVIG. Eerst kan de patiënt zich wenden tot klachtenfunctionarissen van de AVIG, maar leidt dit niet tot een aanvaardbare oplossing dan kan men zich tot het SGCIG wenden. Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch en is bevoegd een oordeel uit te spreken en een eventuele schadeclaim toe te wijzen.

Zie website: klachtenregeling

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly