Potentiekeuze

Potentiekeuze. Over de keus van de potentie binnen de homeopathie is jarenlange discussie gaande. De ervaring van de individuele homeopaat speelt een grote rol. Maar er zijn wel algemene richtlijnen. Het toedienen van een gepotentieërd homeopathisch geneesmiddel is een prikkel voor het herstelvermogen. Hoe hoger de potentie, des te specifieker de prikkel voor het organisme is. Hoe duidelijker het beeld, hoe zekerder de behandelaar van zijn middel is, des te specifieker de prikkel kan zijn. In dat geval kan zal men veelal een hoge potentie kiezen. Daarnaast zal de behandelaar met de vitaliteit van de patiënt rekening houden. Hoe vitaler een patiënt, hoe beter al zijn herstelvermogen is en hoe hoger men de potentie kan kiezen. Lage potenties geeft men bij orgaanbeschadigingen en verzwakte patiënten, waarbij volledig herstel moeilijk of niet mogelijk is. bv. kankerpatiënten.

Synoniemen:
potentiekeus