Placebo-effect

Placebo is een als geneesmiddel voorgeschreven middel zonder medicinale werking, ook wel fop-medicijn genoemd. Hierbij brengt de suggestie van therapie een verbetering van klachten teweeg bij de patiënt. De meest populaire verklaring van de werking van de homeopathische geneesmiddelen is het placebo-effect.Bij elke therapievorm met de intentie de patiënt te behandelen en van zijn klachten af te helpen speelt het placebo effect een rol. Ook de verbetering door reguliere geneesmiddelen, zelfs door operaties, berust daar voor een deel op, dus ook bij de homeopathie. Echter ook baby’s en dieren reageren in de praktijk heel goed op homeopathische geneesmiddelen en daarbij kan er weinig sprake zijn van suggestie. Dit toont aan dat er meer speelt dan alleen een placebo werking. De effecten van homeopathische geneesmiddelen zijn op planten en dieren met onderzoek aangetoond.Wat het precieze werkingsmechanisme van homeopathische geneesmiddelen en potenties is, is nog steeds niet verklaard en onderwerp van studie. Echter een effect verdergaand dan placebo werking is zonder meer aangetoond.

Zie website bewering5 : dertien beweringen over homeopathie weerlegd.