Magistrale bereiding

Magistrale bereiding betekent: een bereiding op voorschrift van een deskundige (magister). Men spreekt hiervan als een niet-geregistreerd (homeopathische) geneesmiddel bereid moet worden. Dat gebeurt in een speciale (homeopathische) bereidingsapotheek op recept voor de patiënt. Magistrale bereidingen zijn uitgezonderd van de registratieplicht. Vergoeding van deze magistrale bereidingen door verzekeraars is in de praktijk vaak wel problematisch.

Zie website: regelgeving