Hahnemann, Samuel

Samuel Hahnemann (1755-1843) was een Duitse arts, tevens chemicus, met grote talenkennis, grondlegger van de homeopathische geneesmethode. Hij beschreef de methode gebaseerd op de similia-regel in het “Organon der Geneeskunde” (1810) met als doel de geneeskunde een vaste basis te verschaffen. Tijdens zijn leven deed hij veel geneesmiddelonderzoek en kwam zo, bij het zoeken naar de optimale werking van geneesmiddelen tot de methode van het potentieren. Later publiceerde hij “Chronische Krankheiten” en “Reine Arnzneimittellehr” met vooral minutieuze verslagen van geneesmiddelproeven. Hij overleed op 88 jarige leeftijd te Parijs.

Voor uitgebreidere informatie omtrent Hahnemann zie op de website: ontstaan van de homeopathie en leven van Hahnemann.