AJAX progress indicator
Search:
(clear)
  • z

  • Ziektebegrip in de homeopathie. Ziekte wordt in de homeopathie gezien als een ontregeling van het zelfherstellend vermogen van het organisme,. Dit zelfherstel wordt gestuurd vanuit  de vitale kern van de mens en is een kenmerk  (eigenschap) van elk levend wezen. Ziekte is geen van buitenaf komend kwaad, maar een van binnenuit onvermogen om te komen tot herstel. Bij chronische zieke is er een blijvende zwakte van het herstelvermogen dat zich uit in steeds terugkerende of blijvende klachten. Bij genezing is het zelfherstellend vermogen weer volledig op orde. Genezing is een proces van herstel en volgt bepaalde wetmatigheden beschreven in de Wet van Hering.

Share This