AJAX progress indicator
Search:
(clear)
  • w

  • Welbevinden en gezondheid. Als gezondheid het vermogen is om zich aan te passen aan veranderende levensomstandigheden en de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven aan te kunnen, dan gaat dit gepaard met gevoel van welbevinden. Als goede reactie op een homeopathisch geneesmiddel en als teken van herstel van gezondheid ontstaat een gevoel van welbevinden. Voor de patiënt is het vaak moeilijk dit goed onder woorden te brengen en gebruikt uitdrukkingen als "vrij", "voel me beter", "meer energie", "ik heb kracht bepaalde beslissingen te nemen, waar ik voorheen tegen aan hikte".Zie website: reacties
  • Werkingsprincipe van de homeopathische geneesmiddelen. Bij de acceptatie van de homeopathie speelt het plausibel werkingsprincipe een rol. Daar homeopathische geneesmiddelen boven de potentie 12K en D24 verdunningen volgens het getal van Avogadro geen molecuul meer kunnen bevatten van de oorspronkelijke uitgangsstof, moet er een andere verklaring dan een chemische zijn voor de werking van homeopathie. Meestal wordt verwezen naar een placebo-werking, maar vast staat dat homeopathische geneesmiddelen een werking hebben die verder gaat dan het placebo-effect berustend op suggestie.De verklaring moet gevonden worden op energetisch vlak. Er vindt tijdens de bereiding van een homeopathisch geneesmiddel een overdracht plaats van informatie vanuit het geneesmiddel naar de oplossing d.m.v. schudden of verwrijven. Er ontstaat zo een “potentie”:  dwz. het vermogen het zelf-herstel te prikkelen en een tegengestelde werking (tegengesteld aan de ziekteverschijnselen) op te roepen en in gang te zetten. Eigenschappen van het water om informatie op te kunnen slaan lijken daarbij een cruciale rol te spelen. Hoe de informatie door het schudden van de oplossing in het water wordt vastgelegd is niet duidelijk. De echte verklaring is tot op heden niet gevonden en is onderwerp van intensief wetenschappelijk onderzoek.Zie website: onderzoek naar werking en fysische onderzoek
  • De Wet van Hering geeft aan hoe een genezing zich ontwikkelt:1/ Klachten verdwijnen van binnen naar buiten b.v. van organen naar slijmvliezen of huid. De voor het lichaam belangrijkste organen en weefsels herstellen het eerst.2/ Klachten verdwijnen in omgekeerde volgorde van ontstaan.3/ Het kan zijn dat oude klachten uit ver verleden tijdelijk terugkeren.4/ Pijnen en huiduitslag trekken weg van boven naar beneden. Hering (1800-1880) was een Noord-Amerikaans homeopathisch arts die dit als eerste postuleerde.
  • Wettelijke status. Geregistreerde homeopathische geneesmiddelen vallen wettelijk onder de geneesmiddelen. Echter zelfzorgmiddelen vallen hier niet onder en zijn in Nederland het laatste decennium steeds moeilijker verkrijgbaar. Sinds 1 juli 2012 mogen geen indicaties meer vermeld worden op verpakkingen, tenzij er wetenschappelijk bewijs van effectiviteit is volgens reguliere farmacologische normen. Het principe hier is “one remedy-one target”. Elk middel moet een vaste indicatie hebben en deze moet wetenschappelijk zijn onderbouwd. Omdat homeopathie per definitie systeemgericht is en dus niet gericht op één onderdeel van het lichaam maar op het totale organisme, is aan de eis van deze wet onmogelijk te voldoen. Zonder indicatie op de verpakking is de homeopathische zelfzorg voor het brede publiek moeilijker toegankelijk geworden. Tot 2012 waren de homeopathische geneesmiddelen op gebied van zelfzorg vrij verkrijgbaar en was homeopathie één van de meest geaccepteerde en veilige methodes.
  • Wikipedia. Een van de meest populaire kennisbronnen op het internet, Wikipedia, voert al jaren een negatieve campagne tegen alle soorten CAM geneeskunde, ook homeopathie. Het is niet mogelijk zelf over deze onderwerpen, bv over homeopathie iets te publiceren in de encyclopedie,  zonder dat de tekst direct wordt gecensureerd of verwijderd . Dit staat haaks op het open karakter van deze encyclopedie.  Overleg hierover is al vaak geprobeerd maar blijkt helaas niet mogelijk.

Share This