AJAX progress indicator
Search:
(clear)
  • v

  • Vaccinaties en homeopathie. Vaccinaties hebben niet alleen een beschermende werking maar kunnen ook een verstorende inwerking hebben op ons herstelvermogen en ons afweersysteem. Vooral bij vaccinaties op jonge leeftijd. Het immuunsysteem is dan niet altijd voldoende uitgerijpt, vooral als er meerdere vaccinaties tegelijk worden gegeven. Wanneer we veranderingen in weerstand, een gestagneerde ontwikkeling en soms gedragsproblemen zien bij kinderen, kan dat een gevolg zijn van een vaccinatie. Tinus Smits noemde deze problematiek PVS, of postvaccinaal-syndroom. Het is overigens niet zo dat alle kinderen op hun vaccinaties met deze problemen reageren. Een gedeelte duidelijk wel. Als ouders veranderingen of klachten bij hun kind zien in aansluiting op een vaccinatie wordt daar vaak regulier ontkennend op gereageerd. Echter een homeopathisch behandelaar herkent de situatie en kan de klachten mogelijk verhelpen met een passend homeopathisch geneesmiddel. Ouders zien dan vaak hun kind opknappen. Het is belangrijk voorzichtig te zijn met vaccineren als kinderen op het moment van vaccineren klachten hebben, zoals verkoudheid of koorts. Stel dan liever de vaccinatie uit tot ze weer zijn opgeknapt. Het is tevens mogelijk kinderen rond de vaccinaties homeopathisch te begeleiden.
  • Vergoeding homeopathische behandeling. De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden de kosten van homeopathische behandeling vanuit de aanvullende verzekering. Meestal wordt een maximaal dagbedrag gehanteerd naast een maximale vergoeding per jaar. 
  • George Vithoulkas (1932-heden ) een Grieks homeopaat, oprichter van polikliniek en lescentrum voor homeopathie in Athene (1967) In dit centrum zijn vele homeopathische artsen uit verschillende landen gedegen opgeleid in theorie en praktijk, Na hun opleiding brachten ze deze kennis en ervaring terug naar hun land van herkomst.  Met hem begon een vernieuwing van de klassieke homeopathie met een vertaling van de bekende beelden uit de materia medica naar deze tijd. Hij wees op het belang geneesmiddelen zodanig in hun beeld te begrijpen dat we er als het ware een eigen persoon in kunnen herkennen. Deze kern van het geneesmiddel noemde hij de "essentie" We dienen vooral deze essentie van het middel bij de patiënt terug te vinden. Hij is nog steeds in de huidige tijd een van de vooraanstaande homeopathische grootmeesters.Zie website: Vithoulkas en internet: Vithoulkas
  • Arij Vrijlandt  (1911-1992), nestor van de homeopathie in Nederland. Vanuit zijn werk als huisarts ontwikkelde hij zich tot een gewaardeerd en kundig homeopathisch arts. Als kenner van zowel Hahnemann als Kent, als ook de klinische homeopathie heeft hij altijd gestreefd naar integratie van de homeopathie binnen de reguliere gezondheidszorg. Later deed hij als arts zwakzinnigenzorg veel ervaring op met homeopathische behandeling van ernstige stofwisselingsstoornissen, epilepsie en nierfalen.Hij was hoofddocent homeopathie van het “Centrum voor Homeopathie en Acupunctuur” te Nijmegen (1978-1981) en later medeoprichter van de Stichting Homeopathische Opleidingen, de homeopathische artsenopleiding. Hij schreef “Homeopathische prescriptie in de praktijk, 234 middelen toegelicht”. Uitgave Homeovisie isbn 90 71669 33 5

    Zie ook: Arij Vrijlandt in memoriam.

Share This