AJAX progress indicator
Search:
(clear)
  • t

  • Homeopathisch therapeuten hebben een gedegen opleiding in de homeopathie gevolgd. Ook beschikken zij over  medische basiskennis en ziekteleer, welke voldoet aan eisen door zorgverzekeraars gesteld (CIPION / PLATO). Jaarlijks scholen zij bij op het gebied van de homeopathie.Zie website: toepassing homeopathie en  positie van therapeut en arts
  • Tritureren is verwrijven, een farmaceutische techniek gebruikt bij bereiding homeopathische geneesmiddelen. Het maken van potenties met water/alcohol van onoplosbare stoffen, zoals metalen en bepaalde chemische verbindingen, is pas mogelijk als de uitgangsstof door verwrijven met melksuiker tot een C3 of D6 is gepotentieerd. Dan pas zijn de  ontstane deeltjes zo klein dat colloïdale oplosbaarheid mogelijk is. Vanaf C3 of D6 wordt vervolgens met water /alcohol verder gepotentieerd tot hogere potenties.Zie website: bereiding

Share This