AJAX progress indicator
Search:
(clear)
 • s

 • S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Zorg) is een geschilleninstantie waartoe de patiënt zich kan wenden bij  klacht over een therapeut. Deze instantie bemiddelt en gaat eventueel, over tot verder juridische klachtenafhandeling. Uw therapeut dient wel bij deze organisatie te zijn aangesloten.
 • "Samen-voor-Homeopathie" is een platform van alle organisaties die de homeopathie een warm hart toedragen. Doel van dit platform is om als één coherent veld de krachten voor homeopathie te bundelen. In november 2015 is het platform Samen-voor-Homeopathie (SVH) gestart vanuit de Stichting VHAN, een goede-doelenstichting met ANBI status. De Stichting VHAN heeft als doel de homeopathie in de Nederlandse gezondheidszorg te integreren, onder andere door wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en financieel te ondersteunen.

  Zie:  Samen-voor-homeopathie

 • Homeopathische scholen. In de loop van de ontwikkeling van de homeopathie zijn er verschillende scholen ontstaan. We kunnen onderscheid maken tussen volgers van de oorspronkelijke Hahnemann, of de klassieke school van Kent, klinische homeopathie met meer nadruk op de klinische diagnose, Franse school, of de Zuid-Amerikaanse school die meer op de psychoanalyse georiënteerd is (met name Ortega en Paschero). Dit kan voor verwarring zorgen, maar wil men meer helderheid scheppen dan is het aan te raden terug te gaan naar de oorsprong, de oorspronkelijke literatuur van Hahnemann. Daar vindt alles zijn begin.Zie website: vormen van homeopathie
 • Jan Scholten. Momenteel vinden nieuwe ontwikkelingen plaats binnen de homeopathie, in gang gezet door de Nederlandse homeopathisch arts, Jan Scholten. Hij geeft vele internationale seminars en heeft het homeopathisch artsencentrum te Utrecht opgericht.Zie website Jan Scholten
 • Schüssler celzouten. Reeds tijdens het ontstaan van de homeopathie was er belangstelling voor biochemie en de bouwstenen van ons lichaam.  Welke chemische zouten vormen de basis van de cel en kunnen we deze therapeutisch gebruiken? Dr Schüssler, een Duitse chemicus (1890-1959) deed hier onderzoek naar en kwam aanvankelijk tot 12 cel-zouten door de as van verbrand organisch materiaal te onderzoeken. Ziekte zou ontstaan als er tekorten bestonden aan deze essentiële bouwstenen van de cel. Door inname van cel-zouten in lage homeopathische verwrijvingen zouden deze tekorten worden opgeheven. Later werden de zouten uitgebreid met 12 nieuwe zouten tot het totaal van 24. De cel-zouten van Schüssler worden nog steeds veel voorgeschreven.

 • SGCIG (Stichting Geschilleninstantie Complementaire en Integrale Geneeskunde) is een geschilleninstantie waartoe de patiënt zich kan wenden bij klachten over een integraalwerkend arts, lid van de AVIG. Eerst kan de patiënt zich wenden tot klachtenfunctionarissen van de AVIG, maar leidt dit niet tot een aanvaardbare oplossing dan kan men zich tot het SGCIG wenden. Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch en is bevoegd een oordeel uit te spreken en een eventuele schadeclaim toe te wijzen. 
 • Het Similia-principe vormt de basis van de homeopathie. Bij de behandeling draait alles om de juiste keuze van het homeopathische geneesmiddel. Deze keuze wordt gemaakt volgens het gelijksoortigheids-principe, ook wel het similia-principe genoemd (similia = gelijkend). Dit houdt in:
  De ziektesymptomen van een patiënt  kunnen worden genezen door dat middel, dat bij gezonde personen soortgelijke symptomen kan oproepen. Elk geneesmiddel moet daarom eerst op gezonde mensen worden onderzocht (geneesmiddelproef) voordat men therapie kan bedrijven. 
  Dus koorts dient te worden behandeld met een middel dat koortsige klachten kan oproepen. Bijvoorbeeld: rauwe ui kan traanogen en een lopende neus veroorzaken. Dan zal een geneesmiddel, bereid op basis van de ui, Allium cepa, patiënten kunnen helpen met diezelfde klachten, zoals bij hooikoorts met een neusloop en traanogen.
 • Onder het "Similimum" verstaan we het best passende homeopathisch geneesmiddel dat een langdurige en diepe genezende werking heeft laten zien bij een patiënt. Men kan pas na enige tijd afwachten bepalen of men bij deze patiënt werkelijk het Similimum heeft getroffen.
 • Syndroomverschuiving. Bij onderzoek van een ziektegeschiedenis zien we vaak een opeenvolging van verschillende ziektebeelden na elkaar. Hahnemann wees hier al op en gaf aan dat er één basisontregeling ten grondslag lag aan deze opeenvolging. Men kan het organisme als één functionerend systeem zien dat ontregelingen daar opvangt waar het het minst kwaad kan. Bijvoorbeeld; als eerste aan de huid, vervolgens aan de slijmvliezen en later in de vorm van orgaanstoornissen: een proces van verschijnen van symptomen van buiten naar binnen. Bij genezing ziet men een omgekeerde volgorde met optreden van vroegere symptomen en verschuiving van symptomen van binnenkant naar de buitenkant van het organisme:  volgens de zogenaamde “wet van Hering”.
Share This