AJAX progress indicator
Search:
(clear)
  • r

  • Reacties op een homeopathisch geneesmiddel. Om te kunnen bepalen of het homeopathische geneesmiddel een gunstige uitwering heeft, dienen we de ontstane reacties op het gegeven middel te beoordelen. Die kunnen variëren van een beginverergering, het opkomen van oude klachten (die doorgaans weer verdwijnen), het ontstaan van nieuwe klachten (zelden), een tijdelijke of blijvende verbetering tot algehele genezing. Aan de patiënt wordt gevraagd de veranderingen, zowel positieve als negatieve, bij te houden en eventueel aantekeningen te maken. Tijdens een vervolgconsult, meestal na 6-8 weken, worden de  reacties doorgenomen en bepaald of er met het gegeven homeopathisch geneesmiddel wordt doorgegaan, of een ander meer passend middel wordt gekozen.Zie website: beoordeling reacties
  • Recidiverende acute aandoeningen vallen onder de chronische ziekten. Voorbeelden hiervan zijn: recidiverende luchtweginfecties, terugkerende urineweg infecties, maar ook hooikoortsaanvallen en periodieke hoofdpijnen, zoals migraine. In deze gevallen dient, net als bij de behandeling van andere chronische zieken, het totaal aan klachten en symptomen van de hele patiënt het uitgangspunt te zijn voor de geneesmiddelkeus. Zo zal men een hooikoorts-patiënt het liefst buiten het hooikoorts seizoen constitutioneel behandelen.

  • Registratie van homeopathische geneesmiddelen. Sinds 2002 wordt er een onderscheid gemaakt tussen geregistreerde en niet-geregistreerde homeopathische geneesmiddelen. Wat betreft bereiding en werkzaamheid is er geen onderscheid. Aan registratie van een geneesmiddel zijn voor de fabrikant hoge kosten verbonden en alleen zinvol als die kosten in een bepaalde tijd ook weer terugverdiend kunnen worden. Daar het assortiment geneesmiddelen binnen de homeopathie zeer uitgebreid is en van dit assortiment een groot aantal beperkt wordt voorgeschreven, hebben veel fabrikanten er voor gekozen deze niet voor registratie aan te melden. Dit betekent in de praktijk dat ze slechts als magistrale bereiding op recept mogen worden afgeleverd door een apotheek en ze vaak niet voor vergoeding door de ziektekosten verzekeraar in aanmerking komen.Zie website: wetgeving en het gratis boekje (download)  Homeopathica over bereiding van homeopathische geneesmiddelen
  • Onder repertoriseren verstaat men in de homeopathie een bepaalde zoekstrategie bij de geneesmiddelkeus waarbij van een symptomenindex of repertorium gebruik wordt gemaakt. De homeopaat zal na een grondige anamnese, de vele door de patiënt naar voren gebrachte klachten en symptomen ordenen en in een volgorde van belangrijkheid zetten. Die symptomen hebben de grootste waarde die het meest bijzonder en opvallend zijn, vervolgens kenmerkende en duidelijke psychische symptomen, algemene symptomen en als laatst de orgaansymptomatologie of lokale symptomen. Zo kan het zijn dat uit een lange reeks symptomen, slechts 5-10 als meest belangrijke symptomen naar voren komen en vervolgens worden opgezocht in een repertorium. De best scorende geneesmiddelen worden vervolgens in een materia medica nagelezen en een keus gemaakt voor één middel.Zie website: geneesmiddelkeus
  • Een homeopathisch repertorium is een symptomen-index op de materia medica. In de materia medica staan de symptomen per geneesmiddel geordend. In een repertorium staan de symptomen volgens een vast lichaamsschema genoemd met achter elk symptoom de geneesmiddelen, die dat symptoom in hun geneesmiddel-beeld hebben. Voor de practicus is het gebruik van een repertorium zeer behulpzaam bij het bepalen van het best bij de patiënt passend geneesmiddel. Tijdens de ontwikkeling van de homeopathie en uitbreiding van de materia medica zijn er verschillende repertoria ontstaan, allen met eigen kenmerken. Het bekendst zijn het Repertorium van Kent en het Repertorium van von Bönninghausen.Tegenwoordig zijn de repertoria opgenomen in homeopathische software zoals RADAR-Opus of Mc Repertory en Reference Works. Het gebruik van het repertorium kent ook zijn beperkingen. Het blijkt dat met gebruik van moderne statistiek de betrouwbaarheid van een voorschrift veel verbeterd kan worden, meer dan met welk repertorium ook. (L. Rutten cs.)Zie website: geneesmiddelkeus
Share This