AJAX progress indicator
Search:
(clear)
 • p

 • Placebo is een als geneesmiddel voorgeschreven middel zonder medicinale werking, ook wel fop-medicijn genoemd. Hierbij brengt de suggestie van therapie een verbetering van klachten teweeg bij de patiënt. De meest populaire verklaring van de werking van de homeopathische geneesmiddelen is het placebo-effect.Bij elke therapievorm met de intentie de patiënt te behandelen en van zijn klachten af te helpen speelt het placebo effect een rol. Ook de verbetering door reguliere geneesmiddelen, zelfs door operaties, berust daar voor een deel op, dus ook bij de homeopathie. Echter ook baby's en dieren reageren in de praktijk heel goed op homeopathische geneesmiddelen en daarbij kan er weinig sprake zijn van suggestie. Dit toont aan dat er meer speelt dan alleen een placebo werking. De effecten van homeopathische geneesmiddelen zijn op planten en dieren met onderzoek aangetoond.Wat het precieze werkingsmechanisme van homeopathische geneesmiddelen en potenties is, is nog steeds niet verklaard en onderwerp van studie. Echter een effect verdergaand dan placebo werking is zonder meer aangetoond.

  Zie website bewering5 : dertien beweringen over homeopathie weerlegd.

 • De homeopathische potentie geeft de mate aan waarin de uitgangsstof is gepotentieerd, d.w.z. in stappen verdund en krachtig geschud of verwreven.  Hahnemann zag het potentieren als een vorm van openbreken van de genezende kracht van het homeopathische geneesmiddel. Hij beschrijft in paragraaf 269 in het Organon:

  “Ze ontwikkelt die geneeskrachten tot een tevoren ongehoorde graad van werkzaamheid, waardoor ze allemaal pas echt bijzonder, ja zelfs onmetelijk “doordringend” actief en dienstig worden” ..... “Deze merkwaardige verandering in de eigenschappen van natuurlijke stoffen ontwikkelt door mechanische inwerking op hun kleinste partikel, door verwrijven en schudden (terwijl ze door middel van een indifferente droge of vloeibare substantie van elkaar gescheiden zijn), de latente dynamische krachten die tevoren onopgemerkt, als het ware sluimerend in hen verborgen waren en vooral invloed kunnen uitoefenen op het levensbeginsel, op de conditie van dierlijk leven. Daarom wordt deze bewerking van die stoffen dynamiseren of potentiëren genoemd (ontwikkelen van artsenijkracht) en de ontstane producten dynamiseringen oftewel potenties in verschillende graden.”

  (het heeft in de homeopathie geen relatie met de meer bekende term, potentie in de zin van manlijkheid.)

  Zie website: bereiding van homeopathische geneesmiddelen

 • Potentiekeuze. Over de keus van de potentie binnen de homeopathie is jarenlange discussie gaande. De ervaring van de individuele homeopaat speelt een grote rol. Maar er zijn wel algemene richtlijnen. Het toedienen van een gepotentieërd homeopathisch geneesmiddel is een prikkel voor het herstelvermogen. Hoe hoger de potentie, des te specifieker de prikkel voor het organisme is. Hoe duidelijker het beeld, hoe zekerder de behandelaar van zijn middel is, des te specifieker de prikkel kan zijn. In dat geval kan zal men veelal een hoge potentie kiezen. Daarnaast zal de behandelaar met de vitaliteit van de patiënt rekening houden. Hoe vitaler een patiënt, hoe beter al zijn herstelvermogen is en hoe hoger men de potentie kan kiezen. Lage potenties geeft men bij orgaanbeschadigingen en verzwakte patiënten, waarbij volledig herstel moeilijk of niet mogelijk is. bv. kankerpatiënten.
 • Potentiereeksen. Er bestaan verschillende potentieersystemen in de homeopathie, variërend in verdunningsgraad, aantal maal schudden, wel of geen zelfde glas gebruiken etc. Per potentieersystem kan men verschillende potentie-stappen onderscheiden, hetgeen leidt tot een opklimmende reeks potenties. We kennen: een D-potentiereeks; C-potenties volgens Hahnemann; K- of Korsakoff potentiereeks en LM-potentiereeks, ook wel Q potenties genoemd. De verschillende potentieersystemen kennen hun eigen indicatie gebied.Zie website: potentieersystemen onder bereiding homeopathische geneesmiddelen
 • Onder potentiëren verstaan we het farmaceutisch bereidingsproces waarbij het homeopathisch geneesmiddel dmv. verdunnen en schudden/verwrijven in stappen wordt bereid. Elk stap noemen we een homeopathische potentie Hahnemann heeft deze bereidingswijze ontdekt en beschreven in het Organon paragraaf 269:“Ze ontwikkelt die geneeskrachten tot een tevoren ongehoorde graad van werkzaamheid, waardoor ze allemaal pas echt bijzonder, ja zelfs onmetelijk “doordringend” actief en dienstig worden” ..... Deze merkwaardige verandering in de eigenschappen van natuurlijke stoffen ontwikkelt door mechanische inwerking op hun kleinste partikel, door verwrijven en schudden (terwijl ze door middel van een indifferente droge of vloeibare substantie van elkaar gescheiden zijn), de latente dynamische krachten die tevoren onopgemerkt, als het ware sluimerend in hen verborgen waren en vooral invloed kunnen uitoefenen op het levensbeginsel, op de conditie van dierlijk leven. Daarom wordt deze bewerking van die stoffen dynamiseren of potentiëren genoemd (ontwikkelen van artsenijkracht) en de ontstane producten dynamiseringen oftewel potenties in verschillende graden.”Zie website: bereiding van homeopathische geneesmiddelen.
 • Hahnemann zelf heeft tijdens de ontwikkeling van de homeopathie ervaring opgedaan met de behandeling van psychiatrische patiënten. Daarbij propageerde Hahnemann een meer humane behandeling van de patiënt in de psychiatrie. Dit was revolutionair daar toen psychiatrische patiënten als misdadigers in kerkers werden opgesloten en nauwelijks behandeling kregen. Hij beschouwde psychiatrische aandoeningen als een eenzijdig ziektebeeld waarbij de volledige symptomatologie op het psychische vlak is komen te liggen. Volgens hem diende, net als bij andere patiënten, een grondige anamnese de basis van de behandeling te vormen, inclusief lichamelijke en psychische symptomen.

 • Psychische aandoeningen blijken in de praktijk goed te reageren op homeopathische behandeling. Met name is de combinatie van psychotherapie en homeopathie een goede behandelstrategie. Het passend homeopathisch geneesmiddel geeft de patiënt de mogelijkheid met zijn psychische problemen aan de gang te gaan. Tijdens parallel lopende psychotherapie sessies kan de patiënt zijn onverwerkte problemen verwerken. Deze aanpak werkt beter dan beide behandelvormen apart of na elkaar. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat ernstige psychiatrische ziekten door een ervaren psychiater moet worden behandeld en opname op een psychiatrische afdeling voor veiligheid van patiënt en omgeving soms noodzakelijk is. Psychiatrische afdelingen waar aanvullende homeopathische behandeling mogelijk is, ontbreken in ons land. In Nederland wordt wel onderzoek gedaan naar Integrale Geneeskundige aanpak psychiatrische aandoeningen (GGZ Lentis Groningen) oa. door Hoenders c.s.
Share This