AJAX progress indicator
Search:
(clear)
  • k

  • K-potenties zijn in hun werking te vergelijken met de homeopathische reeks C-potenties. De K potenties zijn geïntroduceerd door een Russische legerarts, Korsakoff (K) omstreeks de Napoleontische veldtochten voor het leger van Tsaar Nikolaas I. Het verschil met de C-potenties (meerglasmethode) betreft het gebruik van één glas voor het bereiden van de K-potenties (één-glasmethode). Bij de C potenties wordt elke potentie in een nieuw schoon glas gepotentieerd. Bij de K, éénglas methode, wordt het glas waarin de potentie wordt bereid, leeggegoten en de druppels die aan het gebruikte glas blijven hangen gebruikt als uitgangsstof voor de nieuwe potentie. In de praktijk blijkt dit ongeveer 1/100 deel van wat in het flesje zat te zijn. Dit spaarde op de veldtocht natuurlijk veel breekbaar glaswerk uit. Er wordt per stap volgens de Duitse Homeopathische Farmacopee minimaal 10x geschud.  Volgens de Franse Homeopathische Farmacopee wordt 100x geschud. De K-potenties zijn momenteel ook internationaal de meest gebruikte potenties. Ze kunnen eenvoudig machinaal worden bereid met computergestuurde potentieër / schudmachines. De C-potenties worden handmatig bereid.Zie website: K potenties
  • Kanker en homeopathische behandeling. Dat we kanker geheel met homeopathie kunnen genezen, kunnen we niet claimen.   Wel is het mogelijk kankerpatiënten, die regulier worden behandeld, homeopathisch te ondersteunen. Zo zijn negatieve bestralingseffecten, gevolgen van ingrijpende operaties en bijwerkingen van chemotherapie op te vangen. Mede samen met orthomoleculaire ondersteuning en de juiste voeding kan de patiënt langer in goede conditie worden gehouden. Een groep integraal werkende artsen binnen de AVIG heeft zich toegelegd op deze vorm van behandeling. Ze zijn verenigd in de werkgroep A.N.T.T.T. (Artsen Niet Toxische Tumor Therapie, voorheen Moerman-artsen)Zie website: NTTT.
  • J.T. Kent (1849-1916) was een prominent homeopathisch arts, die de homeopathie in Noord-Amerika tot grote bloei bracht. Hij is bekend geworden als homeopathisch docent, die zijn colleges vastgelegde in de "Lectures on homoeopathic philosophy" Tevens stelde hij het "Homeopathisch Repertorium van Kent" samen, tot op de dag van vandaag een standaard werk. Daarnaast was hij auteur van een belangrijke Materia Medica. Ook ontwikkelde hij de "Kentiaanse, klassieke homeopathie" . Deze wordt gekenmerkt door een repertorium analyse van het totaal der symptomen, waarbij diverse homeopathische middelen naar voren komen. Na bestudering van de materia medica van deze middelen wordt één homeopathisch geneesmiddel gekozen, dat in één dosering toegediend wordt in een hoge K potentie. Dit middel kan zo nodig in een steeds hogere potentie gegeven worden, in de zogenaamde Kentiaanse reeks: 30K, 200K, MK, XMK LMK en CMK.Zie website: homeopathie na Hahnemann
  • De term klassieke homeopathie wordt door homeopaten gebruikt om aan te geven dat ze werken volgens de richtlijnen van de oorspronkelijke homeopathie vastgelegd door Hahnemann en Kent. De term is ingeburgerd geraakt mede om zich te onderscheiden van andere vormen van homeopathie zoals "klinische-homeopathie" en "complex-homeopathie. Omdat uit de toevoeging “klassiek” begrepen zou kunnen worden dat de homeopathie sindsdien heeft stilgestaan, vindt de redactie het geen gelukkige term en wordt deze term op deze site alleen waar nodig gebruikt.Zie website: klassieke homeopathie
  • Onder klinische homeopathie verstaan we een vorm van homeopathie, waarbij de klinische diagnose uitgangspunt vormt van de geneesmiddelkeus. Reeds ten tijde van Hahnemann werd deze werkwijze toegepast en de grondlegger van de homeopathie heeft zich hier altijd tegen verzet. De klinische homeopathie zou in zijn ogen te dicht tegen de schoolgeneeskunde aanleunen. In die tijd was voor veel artsen deze, in hun ogen minder extreme vorm van homeopathie, meer acceptabel, maar zorgde wel voor veel strijd binnen homeopathische kring. Veelal worden lage potenties of gebruikt en de hoge potenties afgewezen. In Duitsland en Frankrijk wordt deze vorm van homeopathie in de praktijk nog veel toegepast.Zie website: klinische homeopathie
  • Kosten van een homeopathische behandeling. Daar de duur van een consult door de uitgebreide homeopathische anamnese in het algemeen langer is dan regulier gebruikelijk, liggen de kosten van de consulten hoger. Daarentegen hoeft de patiënt , zeker als eenmaal een goed middel gevonden is, niet vaak terug te komen. De kosten van de homeopathische geneesmiddelen, ook de magistraal bereide, zijn laag, ongeveer tussen de 10-20 euro per verpakking. Bedenk dat er meestal één middel wordt voorgeschreven. De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden de kosten van homeopathische behandeling vanuit de aanvullende verzekering. Meestal wordt een maximaal dagbedrag gehanteerd.

Share This