AJAX progress indicator
Search:
(clear)
  • h

  • Samuel Hahnemann (1755-1843) was een Duitse arts, tevens chemicus, met grote talenkennis, grondlegger van de homeopathische geneesmethode. Hij beschreef de methode gebaseerd op de similia-regel in het “Organon der Geneeskunde” (1810) met als doel de geneeskunde een vaste basis te verschaffen. Tijdens zijn leven deed hij veel geneesmiddelonderzoek en kwam zo, bij het zoeken naar de optimale werking van geneesmiddelen tot de methode van het potentieren. Later publiceerde hij “Chronische Krankheiten” en “Reine Arnzneimittellehr” met vooral minutieuze verslagen van geneesmiddelproeven. Hij overleed op 88 jarige leeftijd te Parijs.Voor uitgebreidere informatie omtrent Hahnemann zie op de website: ontstaan van de homeopathie en leven van Hahnemann.
  • De Amerikaanse arts, Constantin Hering (1800-1880) van oorsprong Duits arts, kreeg als student te Leipzig opdracht een vernietigend artikel over homeopathie te schrijven, echter na bestuderen  van de methode werd hij een van de grote pleitbezorgers. Hij was rond 1850 van grote betekenis voor de ontwikkeling van de homeopathie in Amerika, mede door het opzetten van homeopathisch onderwijs. Hij beschreef de manier waarop een diepe genezing zich ontwikkelt in de naar hem vernoemde wetmatigheid, de zogenaamde "Wet van Hering". Verder danken we aan hem o.a. de ontdekking van het geneesmiddel Lachesis, slangengif, tijdens zijn verblijf in Suriname. Van zijn hand is tevens het belangrijke encyclopedische standaardwerk "Guiding Symptoms of Materia Medica" 10 delen.Zie "Wet van Hering"
  • Homotoxicologie. Reckeweg (1877-1944) heeft een indeling gemaakt van de ontwikkeling van ziekten. Hij beschrijft homotoxicose-fasen, waarbij in toenemende mate de uitscheiding van toxinen (exogeen en endogeen) wordt bemoeilijkt. Zo wordt het organisme in toenemende mate belast door opgehoopte toxinen.Na blokkade van de excretie-functie van slijmvliezen (humoraal) ontstaat een ontstekingsfase en vervolgens een depositiefase (stapeling in weefsels). Deze 3 fasen zijn nog reversibel. Hierna ontstaan irreversibele beschadigingen: de impregnatie en de degeneratie fase en uiteindelijk kanker als laatste stadium. Door homeopathische behandeling is teruggang van de fasen te bewerkstelligen, vooral dus door verbetering van uitscheiding van toxinen. Reckeweg ontwierp een serie homeopathische complexmiddelen die dit proces ondersteunen. Vergelijk het met de  “Wet van Hering”.

Share This