AJAX progress indicator
Search:
(clear)
 • g

 • Een homeopathisch geneesmiddelbeeld is een verzameling van alle symptomen op basis van één of, liefst, meerdere geneesmiddelproeven gedaan met een enkelvoudige homeopathische uitgangsstof. Later is het beeld uitgebreid met klinische ervaring op basis van genezen patiënten. Een compleet geneesmiddelbeeld bevat symptomen die het volledige menselijke functioneren kunnen omvatten. De beschrijving begint met de geestelijke symptomen, vervolgens de lichamelijke symptomen, slaap en dromen. Als laatst worden de algemene symptomen genoemd. De geneesmiddelbeelden staan beschreven in de homeopathische materia medica op alfabetische volgorde.
 • De homeopathische geneesmiddelbereiding is gestandaardiseerd en vindt in gespecialiseerde homeopathische apotheken of geneesmiddelproducenten plaats volgens richtlijnen van de homeopathische farmacopee.Zie website: geneesmiddelbereiding
 • Homeopathische geneesmiddelen worden volgens strakke richtlijnen farmaceutisch bereid in gespecialiseerde apotheken of door geneesmiddelproducenten. Geregistreerde homeopathische geneesmiddelen zijn wettelijk erkend.
 • De homeopathische geneesmiddelkeus vindt plaats volgens het similia-principe. De behandelaar kan op grond van materia medica kennis direct het geneesmiddel herkennen. Soms is dat niet direct mogelijk en zal men met gebruik van een homeopathisch repertorium een analyse moeten maken van de aanwezige symptomen van de patiënt om tot een adequate geneesmiddelkeus te komen. Deze techniek wordt repertoriseren genoemd.Zie website: geneesmiddelkeus
 • Een geneesmiddelproef is een onderzoek waarbij het homeopathisch geneesmiddel in ruwe, dan wel gepotentieerde vorm aan gezonde vrijwilligers wordt gegeven. Het doel is te bepalen welke verschijnselen en symptomen de te testen stof bij de gezonde mens kan oproepen. Het is een van de belangrijke pijlers waarop de homeopathie rust, naast het similia-principe en individuele behandeling. De proef wordt volgens vast protocol uitgevoerd.  Hahnemann stelde:
  “We moeten ons dus uitsluitend houden aan de pathologische bijzonderheden en conditieveranderingen, die de medicamenten in het gezonde lichaam kunnen opwekken en bedenken dat alleen die storingen ons duidelijk kunnen maken , welke geneeskracht de middelen bezitten.“ (Hahnemann, Organon paragraaf 21).
  Hij was daarmee een van de eersten die op deze manier systematisch klinisch geneesmiddelonderzoek propageerde.(1810)Zie ook website ECH-research-proving. Zie website: geneesmiddelproef
 • Wat genezing inhoudt. Ziekte wordt in de homeopathie gezien als een ontregeling van het zelfherstellend vermogen van het organisme. Bij genezing vindt stap voor stap verbetering van dit zelfherstel plaats met behulp van een precies passende prikkel, het gepotentieerde homeopathische geneesmiddel. Genezing is een proces en volgt bepaalde wetmatigheden beschreven in de Wet van Hering.zie website: beoordeling effect van therapie
 • Alfons Geukens (1944-2010) was een Belgische homeopathische arts, opgeleid door G. Vithoulkas en oprichter van het Homeopathisch Artsen Centrum in Hechtel. Dit centrum omvat een huisartspraktijk en een internationaal opleidingscentrum voor homeopathisch artsen. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de opleiding en nascholing in Nederland van homeopathische artsen.Zie Centrum Hechtel
 • Globuli, suikerkorrels, meest gebruikte toedieningsvorm van een homeopathisch geneesmiddel. De korrels bestaan als basis uit sacharose, biet of rietsuiker. Deze basiskorrel wordt bij bereiding bevochtigd met de gewenste potentie en gedroogd. De korrels zijn goed houdbaar en makkelijk te doseren, ook bij kinderen. Ze zijn veilig in gebruik voor diabetici bij aangegeven homeopathische dosering. De tegenwoordige korrels bevatten geen lactose meer.

 • Grenzen aan een homeopathische behandeling. Homeopathie stimuleert zelfherstellend vermogen van het lichaam. Echter aan  zelfherstel zijn grenzen. Als er vergaande orgaanbeschadigingen tijdens een ziekteproces zijn opgetreden, is volledig herstel niet meer mogelijk. Bijvoorbeeld, de vergroeide vingergewrichten door jarenlang bestaande reuma, zijn niet te herstellen. Denk ook aan gevolgen van operaties waarbij organen verwijderd zijn of wanneer er beschadigingen zijn opgetreden door bijwerkingen van medicijnen.Zie website: wat kan homeopathie voor mij doen?
Share This