AJAX progress indicator
Search:
(clear)
  • e

  • E.A.S.A.C. European Academies Science Advisory Council, Europees samenwerkingsverband van nationale academies voor wetenschappen. De organisatie kwam in het nieuws in 2017 door een door hen uitgebracht rapport dat erg negatief over de homeopathie oordeelde. Het rapport baseerde zich vooral op het tweede Australische overheidsrapport (NHMRC, 2015), dat uiteindelijk niet wetenschappelijk bleek  Er was namelijk op ondeugdelijke gronden gemorreld aan de conclusies van het eerste rapport, dat veel positiever oordeelde over de werkzaamheid van homeopathie. Uiteindelijk is toch het eerste rapport boven water gekomen en alsnog gepubliceerd. De NHMRC erkende toen dat ten onrechte de suggestie gewekt was dat homeopathie onwerkzaam is. Toen de pertinente fouten in het Australisch rapport boven water waren gekomen heeft het EASAC hun rapport niet willen aanpassen.
  • E.B.M, (Evidence Based Medicine) Volgens de grondleggers van de E.B.M. David Sacket en Alvan Feinstein, wordt onder dit begrip verstaan: het integreren van klinische individuele expertise met het beste externe bewijs, dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is en waarbij rekening gehouden wordt met de voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt. Dus E.B.M. rust op drie pijlers: klinische expertise, extern bewijs en wensen, voorkeuren van de patiënt. Vaak wordt eenzijdig de nadruk gelegd op het extern bewijs (de R.C.T.’s) en wordt een therapie als de homeopathie beoordeeld op dit experimenteel bewijs, hetgeen weinig recht doet aan de klinische praktijk van alle dag, een sterk punt van de homeopathie. Overigens doet het extern bewijs niet onder voor regulier bewijs, maar door subjectieve (reguliere) selectiecriteria wordt het bewijs bij sommige selecties statistisch niet-significant, maar wel positief.Zie website: E.B.M.
  • Epidemie en homeopathie. Met homeopathische behandeling van epidemische aandoeningen zijn veel goede resultaten in het verleden bereikt. Bij een epidemie verzamelt de homeopathisch  behandelaar de kenmerkende symptomen van meerdere gevallen van die epidemie, voegt ze samen tot een beeld en kiest aan de hand van deze symptomen een beperkt aantal geneesmiddelen. Deze worden dan vrij eenvoudig aan de desbetreffende groep patiënten voorgeschreven op geleide van kenmerkende symptomen. Een andere gebruikte methode is het voorschrijven van een nosode passend bij de ziekteverwekker. Nosoden zijn homeopathische, dus gepotentieërde, bereidingen van ziekteproducten of van de ziekte verwekker

    Hahnemann zelf deed veel goede ervaring op met de behandeling van cholera epidemie toen deze in 1831/1832 door Europa trok. Zelfs tijdens de dramatische Spaanse griep epidemie in 1918 werden veel betere resultaten behaald dan met de toen gangbare therapie. Cijfers uit publicaties uit die tijd laten een sterfte van 1-2% zien bij homeopathische behandeling en sterfte van rond 30% of meer bij toen conventionele therapie.

    Download pdf: "Epidemie en homeopathie, ervaringen uit het verleden".

  • Europese farmacopee. De homeopathische sectie van de Europese Farmacopee 10e editie bevat algemene en individuele bereidingsvoorschriften en kwaliteitseisen (monografieën) van grondstoffen en is gericht op harmonisatie van de nationale Duitse en Franse monografieën. De Europese Farmacopee is alleen te raadplegen online na inschrijving.Zie Europese Farmacopee op internet

Share This