AJAX progress indicator
Search:
(clear)
  • d

  • D-potenties zijn de later in Duitsland door Grüner ontwikkelde homeopathische bereidingen, waarbij de uitgangsstof stapsgewijs in een verdunning 1:10 met water/alcohol wordt bereid. Hierbij wordt minimaal 10 maal krachtig geschud. Vaste uitgangsstoffen worden met melksuiker stapsgewijs 1:10 verwreven. Voorbeelden van veelgebruikte D potenties zijn: D3, D6, D12 en D30. Ze worden vooral gebruikt in de klinische homeopathie.Zie website:  bereiding
  • Definitie van homeopathie: “Homeopathie is een geneeskundige benadering die gericht is op het verbeteren van de gezondheid van de zieke mens door toediening van stoffen, in de vorm van homeopathische geneesmiddelen, op geleide van diens individuele symptomen, die lijken op de symptomen die deze stoffen bij een gezond persoon kunnen teweegbrengen. Daarmee wordt met name naar de gehele mens gekeken. Homeopathische geneesmiddelen worden als regel gepotentieerd, dat wil zeggen stapsgewijze verdund en geschud volgens procedés die worden beschreven in de Europese Farmacopee en ze worden voor een beperkte duur gebruikt in kleine doseringen.”(Definitie: Platform homeopathische organisaties “Samen voor homeopathie” 2017)
  • Homeopathische diagnose. Diagnose (dia-gnose Oud Grieks) betekent letterlijk “dia=heen gnose= weten, kennen” en dat is wat een homeopathisch behandelaar vanuit de anamnese probeert,  “in de diepte leren kennen”. De klachten, de persoon en de voorgeschiedenis spelen daarbij een rol. Het doel is naast een ziekte-diagnose vooral een geneesmiddeldiagnose te stellen. Welk homeopathisch geneesmiddel bij deze patiënt het meest is aangewezen. Deze geneesmiddel diagnose staat centraal bij de verdere behandeling.Zie website: diagnostiek
  • Dieet bij homeopathische behandeling. Het doornemen van het voedingspatroon hoort al bij het eerste onderzoek plaats te vinden. Soms kunnen bepaalde verkeerde voedingsgewoonten al tot klachten leiden en is het nodig de voeding bij te sturen nog voordat een middel wordt voorgeschreven. Te denken valt aan overmatig  gebruik van koffie of energiedrankjes, waardoor onrust en slapeloosheid kan optreden.Soms worden dieetmaatregelen geadviseerd bij gebruik van homeopathische geneesmiddelen, omdat het idee bestaat dat bepaalde voedingsmiddelen de geneeskrachtige werking kunnen tegengaan. Zoals bijvoorbeeld koffie, pepermunt of menthol bevattende tandpasta.Over dieetmaatregelen tijdens een homeopathische behandeling zijn de meningen onder deskundigen echter verdeeld.Zie website: dieet
  • Homeopathisch werkend therapeut die een opleiding klassieke homeopathie voor dieren heeft gevolgd.

  • Diergeneeskunde en homeopathie. Dieren reageren vaak prima op een homeopathische behandeling. Op grond van dezelfde geneesmiddelkennis en dezelfde homeopathische principes kan homeopathische therapie zowel bij de mens als het dier worden toegepast. De homeopathisch dierenarts is wel veel meer aangewezen op goede observaties van gedrag en klinisch waarneembare symptomen bij het dier, alsook het verhaal van de eigenaar van het desbetreffend dier. Dat dieren en kleine kinderen vaak heel goed op homeopathische behandeling reageren is een extra argument voor de werkzaamheid van homeopathie en tegen de uitspraak dat werking van de homeopathie slechts op suggestie (placebo-werking) berust.zie website:   diergeneeskunde
  • Een dilutie (druppels), is een vloeibare vorm van een homeopathisch of fytotherapeutisch geneesmiddel. Een dilutie bestaat uit een alcohol-water oplossing. Een homeopathische potentie in dilutie bevat ongeveer 50% (v/v) alcohol, hetgeen de houdbaarheid waarborgt. Deze hoeveelheid alcohol maken diluties minder geschikt als toedieningsvorm bij kleine kinderen en zwangeren. Men kan druppels met water makkelijk verdunnen en zo toedienen. Voor het gebruik dient men de oplossing te schudden.
Share This