AJAX progress indicator
Search:
(clear)
  • c

  • Een C-potentie is de stapsgewijze verdunning (met schudding of verwrijving ) in verhouding 1:100 ofwel ‘centesimaal’. Deze centesimale potenties worden C-potenties genoemd of soms CH-, waarbij de H naar Hahnemann verwijst, omdat hij als eerste ze als bereidingsmethode ontwikkeld heeft. De CH-potenties zijn vooral in Frankrijk nog gangbaar. Bij elke potentie wordt een nieuw glazen schudflesje gebruikt.Zie website bereiding
  • C.A.M.: Complementairy en Alternative Medicine (Complementaire en Alternative Geneeskunde). Hiertoe behoren o.a homeopathie, acupunctuur en natuurgeneeskunde. Momenteel wordt deze term minder gebruikt en is vervangen door de wat bredere term Integrale Geneeskunde.
  • Chronische ziekten en homeopathie. Chronische ziekten zijn aandoeningen die van lange duur zijn en geen spontaan herstel te zien geven. Deze aandoeningen graven zich steeds dieper in in het organisme. Ze laten vaak wel rustiger fases zien waarin er weinig tot geen klachten zijn, maar de klachten zullen telkens opnieuw opvlammen. Chronische aandoeningen veranderen op den duur van aard en karakter. Men kan zeggen dat een chronische ziekte een diepe basale ontregeling is van het herstelmechanisme van het organisme. Hahnemann gebruikte hiervoor de term “miasma”. Een chronische ziekte kan ontstaan door het niet goed herstellen van een acute aandoening, hetzij door verkeerde medicatie, hetzij door te weinig rust of complicaties. Ook kunnen erfelijke factoren een rol spelen.Zie website acute en chronische ziekten
  • Complexmiddelen in de homeopathie. Een homeopathisch complexmiddel bevat een combinatie van verschillende enkelvoudige homeopathische geneesmiddelen in één preparaat. Vaak heeft het complexmiddel een gerichte indicatie. Bijvoorbeeld een complex kan gericht zijn op hoest en bevat dan een aantal enkelvoudige middelen waarvan bekend is dat ze gunstig werken op hoest. Het veelvuldig gebruik van complex-homeopathie kan leiden tot routinematig voorschrijven. Complex-homeopathie wordt ook toegepast in de homeopathische zelfzorg. Sinds indicaties niet meer op de verpakkingen mogen staan zijn veel homeopathische complexmiddelen van de schappen verdwenen.Zie website complex
  • Conserveren. Homeopathische plantaardige geneesmiddelen bevatten de meeste actieve geneeskrachtige stoffen als ze worden bereid uit de verse plant.  Direct bij persing worden de geneeskrachtige bestanddelen direct geconserveerd in alcohol. Is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld bij uitheems plantenmateriaal, dan worden gedroogde plantendelen gebruikt als basis volgens het voorschrift van de farmacopee.Zie website bereiding
  • Constitutie behandeling. Een homeopathische behandeling die er op gericht is de algehele gezondheid en weerbaarheid van de patiënt te verbeteren en zo het lichamelijk en geestelijk welbevinden te bevorderen. Het geheel aan symptomen, lichamelijke en geestelijke kenmerken past dan bij het voorgeschreven homeopathisch geneesmiddel.
  • Onder een constitutiemiddel in de homeopathie wordt een enkelvoudig geneesmiddel verstaan. dat is gekozen op grond van het hele plaatje van de patiënt, de zogenaamde constitutie Dit omvat het karakter, de psychische gesteldheid, de persoonskenmerken als mede de algemene lichamelijke kenmerken en lichaamsbouw. Pas na langere tijd, namelijk als de behandeling is aangeslagen, kan men vaststellen of we bij deze patiënt inderdaad het juiste constitutiemiddel te  pakken hebben.
Share This