AJAX progress indicator
Search:
(clear)
 • b

 • Bayesiaanse statistiek. De statistische methode volgens Bayes (vernoemd naar een wiskundige die zich bezighield met kansberekening) wordt veel toegepast in de medische wereld. Door middel van statistische methode wordt de kans van elk symptoom berekend in hoeverre het de medische diagnose ondersteunt. Deze methode is ook toepasbaar in de homeopathie: door statistische analyse van symptomen van door een bepaald geneesmiddel genezen patiënten, kunnen we de mate van succes van het voorschrijven van dat middel in de praktijk voorspellen. Het is een veelbelovende nieuwe ontwikkeling van homeopathisch onderzoek waarbij onze huidige repertoria deels zullen moeten worden herzien. ( L.Rutten c.s.)Zie website: bayesiaanse statistiek binnen de homeopathie
 • Beginverergering bij een homeopathische behandeling. Na het innemen van een homeopathisch geneesmiddel kan een tijdelijke verergering van de aanwezige symptomen optreden. Deze verergering is meestal van korte duur en kan worden opgevangen door rust, voldoende drinken en in ieder geval door te stoppen met inname van het middel. De verergering wijst vaak op een gunstige ontwikkeling, een activering van het zelfherstel. Soms is er toename van uitscheidingen, zoals meer zweten, vieze urine of diarree. Ook dit zijn vaak tekenen van herstel. Neem bij twijfel altijd contact opnemen met uw homeopathische behandelaar. Deze reacties zijn vaak het begin van een langdurige verbeteringzie website: beoordeling reacties  zie  nogmaals website reacties
 • Het definitieve bewijs voor werking van homeopathie is weliswaar wetenschappelijk wel geleverd, echter dit bewijs wordt door de reguliere geneeskunde niet geaccepteerd. Zie voor de stand van zaken het hoofdstuk "Wetenschap en Onderzoek" op deze site en het vertaalde rapport WissHom. op de homepage. In het kort kan men zeggen:
  • De werking van homeopathische geneesmiddelen op planten, dieren en patiënten overtuigend is aangetoond.
  • De kwaliteit van onderzoek naar de werkzaamheid van homeopathie doet niet onder voor het onderzoek naar werkzaamheid van reguliere geneesmiddelen.
  • Er is bij beoordeling van het onderzoek in de homeopathie minder publication-bias (1)  gevonden dan in de reguliere geneeskunde.
  Op grond van deze resultaten zou men de homeopathie moeten erkennen. Men eist echter binnen in  natuurwetenschappelijk denken een fysiek verklaringsmodel voor de werking. Deze is momenteel op het fysieke vlak (nog) niet te geven.(1) Onder publication-bias verstaat men de vertekening die ontstaat als bij wetenschappelijk onderzoek de positieve resultaten wel, maar negatieve of onduidelijke resultaten niet gepubliceerd worden.)Zie ook:  wetenschap en onderzoek,
 • Bijwerkingen van homeopathische geneesmiddelen. Bij start van een homeopathische behandeling kunnen reacties ontstaan op het geneesmiddel. Bestaande klachten kunnen tijdelijk verergeren, er kunnen uitscheidingsreacties ontstaan, soms keren oude klachten van vroeger terug of ontstaan nieuwe symptomen. Dit zijn reacties van de patiënt op de therapie en zijn geen bijwerkingen van het homeopathisch geneesmiddel. Meestal gaan deze veranderingen gepaard met verbetering van energie en toename van welbevinden. Bij twijfel dient u te overleggen met uw homeopathisch behandelaar.Zie website reacties en beoordeling reacties
 • Clemens von Bönninghausen ( 1785-1864) was van oorsprong een in Nederland geboren jurist en trouwe vriend en volger van Hahnemann. Zelf langs homeopathische weg genezen van de tuberculose, legde hij zich toe op bestudering van de homeopathie en de materia medica. Hem werd zelfs bij koninklijk besluit de artsenbevoegdheid verleend in 1843. Zijn verdienste lag vooral in het systematisch ordenen van de symptomatologie van de materia medica mede geholpen door zijn juridische scholing. Hij stelde als eerste een homeopathisch repertorium samen, welk tot op heden nog wordt gebruikt.

Share This