AJAX progress indicator
Search:
(clear)
  • a

  • Acute ziekten en homeopathie. Onder acute aandoeningen worden ziekten gerekend die acuut optreden en van beperkte duur zijn. Voorbeelden zijn influenza (griep) en angina (keelontsteking). Ook een trauma hoort tot de acute ziekten. Het is goed mogelijk acute aandoeningen homeopathisch te behandelen. In de tijd voor de antibiotica was de behandeling met homeopathie vaak de enige succesvolle. Bij acute aandoeningen inventariseert men de symptomen van de patiënt ontstaan net voor en tijdens het acute beeld, hierop kiest men het middel. Treden acute aandoeningen steeds terug bij de patiënt, dan is er sprake van een chronische ziekte en is een andere aanpak nodig.Zie website: behandeling acute en chronische ziekten
  • Hieronder verstaan we de homeopathische behandeling van planten. Zowel van tuin en kamerplanten, maar belangrijker is de toepassing in de agrarische sector. Het is zo mogelijk ziekten op een onschuldige manier te behandelen zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Tevens verbetert de behandeling de kwaliteit van de grond zodat de boer met minder (kunst) mest toekan. Deze tak van homeopathie is veelbelovend maar nog volop in ontwikkeling.

  • Allopathie. Een term door Hahnemann geïntroduceerd als tegenhanger van het begrip homeopathie. Allopathie wil zeggen dat er een andere overeenkomst is tussen symptomen van patiënt en geneesmiddel, dan volgens de similia-regel, waarop de homeopathie berust.

  • Anamnese  in de homeopathie. Het doel van de anamnese in de homeopathie is een zo zuiver mogelijk beeld te krijgen van de symptomen van de patiënt om zo tot het best passend homeopathisch geneesmiddel te komen. Bij acute aandoeningen wordt op grond van de aanwezige symptomen rond het ontstaan van de aandoening een homeopathisch geneesmiddel gekozen.Bij chronische aandoeningen worden naast de dan bestaande klachten met hun verloop ook persoonlijke algemene kenmerken (temperatuur gevoeligheid, voedingsvoorkeuren etc.), psychische eigenschappen (karakter) en levensloop in beschouwing genomen. Met name wordt veel aandacht besteed aan de achtergrond waartegen de klachten ontstaan zijn. Het goed uitdiepen van de anamnese vraagt veel tijd en kan bij een eerste consult een uur of langer nemen.Zie website: anamnese en onderzoek.
  • Antroposofie en homeopathie. In de antroposofische geneeskunde worden homeopathische geneesmiddelen gebruikt, vaak in een lage homeopathische potentie. De antroposofische geneeskunde stoelt op de filosofie van Rudolf Steiner (1861-1925). De geneesmiddelkeus vindt dan ook plaats volgens deze principes en niet op grond van de similia-regel. De bereiding van antroposofische geneesmiddelen is ook anders. Fabrikanten hiervan zijn in Nederland Weleda en in Duitsland Wala.Zie website: homeopathische geneesmiddelen en antroposofie

Share This