Toepassing binnen antroposofie, natuurgeneeskunde en niet-toxische- tumor-therapie

Antroposofie

Gepotentieerde geneesmiddelen worden ook toegepast in de antroposofie. Daar de meeste antroposofische artsen als huisarts werkzaam zijn, is hier sprake van een integratie van antroposofische – en reguliere therapie. De antroposofische geneeskunde, ontwikkeld door Rudolf Steiner, verschilt van de homeopathie in filosofie, principes van geneesmiddelkeus en geneesmiddelbereiding. Antroposofische geneesmiddelen worden deels in een specifieke antroposofische apotheek bereid en daarnaast op industriële schaal geproduceerd.

Het betreft ook complexmiddelen, laag gepotentieerd (tot de 30e potentie) en gericht op het ondersteunen van bepaalde levensprocessen.

Natuurgeneeskunde

In de natuurgeneeskunde wordt vaak gebruik gemaakt van orgaangerichte middelen, vaak in lage potentie, of in de vorm van complexmiddelen. Het doel is een bepaald orgaansysteem te ondersteunen bij ontgifting en bevordering van uitscheiding (darm, lever, nier, huid). Een aantal natuurartsen hebben aanvullend een opleiding homeopathie gevolgd en schrijven een enkelvoudig homeopathisch geneesmiddelmiddel voor op de hele patiënt. Artsen voor natuurgeneeskunde zijn verenigd in de beroepsvereniging AVIG.

Artsen voor NTTT, Niet Toxische Tumor-Therapie

Homeopathie en de behandeling van kanker is een gevoelig onderwerp. Verschillende artsen binnen de AVIG hebben zich toegelegd op begeleiding van kankerpatiënten met CAM-methoden, waaronder homeopathie. Door hen, artsen NTTT, wordt nadrukkelijk gesteld dat deze complementaire behandeling aanvullend is op de reguliere therapie. Goede reguliere diagnostiek en gerichte reguliere behandeling is een voorwaarde. Met homeopathische ondersteuning is het mogelijk om nadelige effecten en bijwerkingen van bestraling en chemotherapie tegen te gaan en de algemene conditie en welbevinden te verbeteren. Het effect van de homeopathische behandeling kan vergroot worden door het probleem op meerdere vlakken tegelijk aan te pakken. Deze behandeling kan dan gecombineerd worden met o.a. voedingstherapie en orthomoleculaire supplementen. Geregistreerde artsen N.T.T.T. vormen een aparte werkgroep binnen de AVIG.

Artsen voor Biofysische geneeskunde

Deze artsen gaan er van uit van dat een levend organisme een informatief systeem is, dat zich in wisselwering met de omgeving (regulatie) weet te handhaven. Informatie wordt gedragen en overgedragen door informatieve velden. Dit zijn natuurkundige fenomenen, vandaar dat de term Biofysische Geneeskunde wordt gebruikt.

Een homeopathische potentie kan ook gezien worden als een informatiedrager. Het geneesmiddel kan een levend systeem, dat uit balans is (ziek), weer in balans (gezond) brengen. In de biofysische geneeskunde wordt veel gebruikgemaakt van meetapparatuur en apparatuur waarmee therapie kan worden uitgevoerd. Ook de onder het publiek beter bekende “bioresonantie” valt onder de biofysische geneeskunde. Van homeopathische geneesmiddelen kan door meting worden bepaald of het middel past bij de patiënt en ingezet kan worden. Bij deze aanpak is er dus geen sprake van het vergelijken van symptoombeelden en de materia medica volgens de hier beschreven methode, maar wordt het middel door meting bepaald. Artsen voor biofysische geneeskunde zijn ook verenigd in de beroepsvereniging AVIG.

Share This