Stap 3 Nieuw grootschalig onderzoek India

Willen we onze zoeksystemen optimaal krijgen dan zullen van vele symptomen de LR bepaald moeten worden. Dat is een grote klus. Veel en grootschalig praktijkonderzoek zal opgezet en consequent uitgevoerd moeten worden, het liefst internationaal door verschillende onderzoeksgroepen, zoals in India. Ook hier is Lex Rutten een belangrijke promotor en helpt bij het opzetten van deze projecten.

India – waar de kennis van de homeopathie groot is en vele patiënten consequent homeopathisch behandeld worden –is bij uitstek een land waar  een dergelijk onderzoek op grote schaal uit te voeren is. De Central Council for Research in Homeopathy van het Indiase ministerie voor AYUSH (Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha/Sowa-Rigpa and Homoeopathy) heeft dit onderzoek tot prioriteit verklaard. Praktijkresultaten zullen consequent in databases vastgelegd moeten worden om ze hierna statistisch te kunnen laten analyseren. Dit vergt training van homeopathische voorschrijvers en enige kennis van Bayesiaanse statistiek. Klinisch homeopathisch onderzoek volgens Bayesiaanse principes wordt in steeds meer landen uitgevoerd; momenteel naast India en Nederland in Argentinië, België, Duitsland, Griekenland, Italië.

Share This