Het similia-principe, de basis van de homeopathie

Uit het Organon (Samuel Hahnemann, Organon der geneeskunde, inleiding).

“Kies, om mild, snel, zeker en duurzaam te genezen , in elk ziektegeval een geneesmiddel dat zelf een soortgelijke aandoening (homoion pathos) kan verwekken, als welke het genezen moet!“

Volgens dit principe wordt de homeopathie nog altijd toegepast. Blijkbaar is dit een eigenschap van het leven zelf, want alle levende wezens, zowel mens, dier, als plant, laten een toename van zelfherstel zien na toediening van een prikkel passend bij de “oorzaak” van de ontregeling. Men kan zeggen dat deze prikkel lijkend op de oorzaak van de ontregeling door het organisme opgepikt wordt, herkend wordt en zelfregulatie activeert.

Een voorbeeld is het geneesmiddelbeeld van de ui, omdat iedereen dit kent vanuit de keuken. Bij kontakt met de lucht van de gesneden ui ontstaan: brandende ogen, overvloedig tranen, milde tranen maar een scherpe neusuitvloed, beter in de open lucht. Allium cepa (All-c.) wordt in de homeopathie gebruikt als geneesmiddel voor verkoudheid of allergische rhinitis met bovenstaande kenmerken. Toegediend in gepotentieerde vorm.

Afbeelding all c

Allium cepa, de ui

 

Zie ook: Wetenschappelijk onderzoek naar Similia principe op celniveau  / van Wijk en Wiegant.

Share This