Uit het Organon (Samuel Hahnemann, Organon der geneeskunde, inleiding).

“Kies, om mild, snel, zeker en duurzaam te genezen , in elk ziektegeval een geneesmiddel dat zelf een soortgelijke aandoening (homoion pathos) kan verwekken, als welke het genezen moet!“

Volgens dit principe wordt de homeopathie nog altijd toegepast. Blijkbaar is dit een eigenschap van het leven zelf, want alle levende wezens, zowel mens, dier, als plant, laten een toename van zelfherstel zien na toediening van een prikkel passend bij de “oorzaak” van de ontregeling.

Zie ook: Wetenschappelijk onderzoek

Geneesmiddelproef, geneesmiddelbeeld

Naast het similia-principe rust de homeopathie op nog een andere belangrijke pijler, de geneesmiddelproef op gezonde mensen. Hahnemann stelde dat het slechts mogelijk was de geneeskrachtige werking van een geneesmiddel te leren kennen door zulk een experiment. Hij was daarmee een van de eersten die op deze manier systematisch klinisch geneesmiddelonderzoek propageerde.

“We moeten ons dus uitsluitend houden aan de pathologische bijzonderheden en conditieveranderingen, die de medicamenten in het gezonde lichaam kunnen opwekken en bedenken dat alleen die storingen ons duidelijk kunnen maken , welke geneeskracht de middelen bezitten.“ (Hahnemann, Organon paragraaf 21).

Belangrijk is het om proeven op gezonde mensen uit te voeren, daar onderzoek op zieken het onmogelijk maakt de werking van het middel en de ziektesymptomen te onderscheiden.

Naast de geneesmiddelproef kunnen nog andere bronnen kennis omtrent werking van geneesmiddelen geven. Van toxische stoffen kennen we de vergiftigingsbeelden, hun toxicologie. Dit geeft al een aanwijzing voor de richting waarin het middel werkt. Echter toxicologie geeft een vrij grof beeld vaak met weinig individuele symptomatologie.

Hahnemann zelf heeft ongeveer 80 geneesmiddelen in zijn lange loopbaan uitgebreid onderzocht. Verslagen hiervan zijn terug te vinden in “Reine Arzneimittellehre”(6 delen) en de “Chronische Krankheiten” (deel 2-5).

Verwijzing:

Organon der Geneeskunde (Hahnemann 1810) inleiding

Reine Arzneimittellehre (Hahnemann, 1811)

Chronische Krankheiten (Hahnemann, 1828-1835)

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Share This