Positie van zorgverzekeraars t.o.v. homeopathische zorg

Zorgverzekeraars zijn commerciële partijen, op zoek naar winstgevende activiteiten. Omdat de klant er om vraagt zijn ze tot heden bereid tot het restitueren van kosten voor complementaire behandeling en medicijnen via de aanvullende verzekering, zij het in beperkte mate.

Er komt steeds meer bewijs dat homeopathie de kosten van gezondheidszorg verlaagt/laag houdt. Op macro niveau is aangetoond dat huisartsen die ook complementair werken naast hun huisartsgeneeskundige activiteiten voor de zorgverzekeraar een besparing van ongeveer 15% opleveren.

Voor zorgverzekeraars zou het daarom juist aantrekkelijk zijn om homeopathische behandelingen op te nemen in het basispakket.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Share This