Patiënten (zorgvragers) mogen verwachten dat een arts hen volledig informeert over:

  • hun gezondheidstoestand en de vooruitzichten;
  • de aard en het doel van onderzoek en de behandeling;
  • de te verwachten gevolgen en risico’s van onderzoek en behandeling voor de gezondheid;
  • over andere methoden van onderzoek en behandeling die in aanmerking komen.

Op grond van deze informatie dient een patiënt toestemming te geven voor onderzoek en behandeling. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Share This