Peer reviews en meta-analyses

Een verdere belangrijke rol binnen EBM spelen peer reviews, d.w.z. beoordeling van artikelen voor publicatie door vooraanstaande vakgenoten, vaak anoniem. Het is voor redacties van tijdschriften niet meer doenlijk kwaliteit van artikelen en onderzoek voorgesteld voor publicatie te beoordelen.

Bij alle serieuze publicaties dient een peer review plaats te vinden.

Een meta-analyse is een beoordelingsonderzoek van eerder gedaan onderzoek. Hierbij worden de resultaten van eerdere onderzoeken, zoals RCT’s, samen genomen, hetgeen tot een totaalbeoordeling leidt met meer onderbouwde conclusies.

Share This